SSAB:s expanderbara bergbultar (SSAB ERB) består av ett veckat stålrör med en övre toppylsa och en kragad bottenhylsa påsvetsade i varsin ände av röret.

I år har över två miljoner bergbultar tillverkats i Virsbo, vilket motsvarar en volym på ca 14 000 ton stål. SSAB-enheten i Virsbo får sina coils från SSAB i Borlänge. Virsbo har sin egen spaltningslinje för att slitta coils. ”Vi svetsar ett rör som vi samtidigt formar till en ERB-profil. Nästa steg är att kapa profilerna till anpassade längder och skicka in dem i ERB-maskiner som sätter på hylsorna och svetsar ERB-bulten,” förklarar produktionschefen Jonas Löfberg på SSAB Special Steels.

Snabb tillväxt

”Vi har sett en mycket positiv utveckling och våra produkter tar marknadsandelar i en växande marknad. Allt fler kunder ser fördelarna med våra produkter. Det är fantastiskt att se den positiva utvecklingen här i Virsbo, där vi utvecklade och började tillverka dessa expanderbara bergbultar för ungefär 40 år sedan,” säger Virsbos enhetschef Hans Åkerblom inom SSAB Special Steels.

”Det finns fortfarande en hög potential i vår försäljning av dessa produkter. En tydlig fördel jämfört med våra konkurrenter är att vår leveranssäkerhet ligger över 95 %, den klart högsta på marknaden. En annan tydlig fördel är hållbarhet. Med SSAB:s miljövänliga produkter, behöver kunderna bara vatten med högtryck för att expandera bulten, medan konkurrenterna använder betong eller kemikalier, mm.,” fortsätter Åkerblom.

”Eftersom vi använder SSAB-stål för att tillverka expanderbara bergbultar vet vi hur vårt stål beter sig och hur man ska använda det. Vi kan också vara stolta över att ha den högsta kvaliteten på marknaden. De viktigaste marknaderna för produkterna finns i Nordamerika, även om det under senare tid varit ökande aktivitet, försäljning och intresse i Sydamerika och Sydeuropa. Vi har också stora finska kunder,” fastslår Åkerblom.

FAKTARUTA

Förstärkning med ERB stoppar sprickbildning och -spridning. Förstärkningen uppstår genom expansion d.v.s. hydroformning av bulten i det borrade hålet med högt vattentryck mot borrhålsväggen. Bultens expansion skapar friktion och förankrar den. Då får man direkt långvarigt stöd för snabbare utgrävning, utan att man behöver vänta på att injektering ska sätta sig och utan krav på kemikalier, bara vatten behövs.

Efter att hålet borrats kräver användningen av expanderbara bergbultar att en vattenpump expanderar bulten så att den fyller ut hålet för att få direkt bärighet. Monteringen är flexibel till variationer i borrhålets diameter och andra oregelbundenheter. Monteringen är ren och enkel.

ERB-tekniken kräver extremt goda förlängningsegenskaper, d.v.s. formbarhetsprestanda hos bulten. SSAB-stålet möjliggör detta, något som gör stor skillnad för slutanvändaren. Det här sammantaget ger en snabb och tillförlitlig förstärkning, vilket krävs i takt med att säkerhetskraven ökar.

Kundfördelar med ERB från SSAB

  • Ren sammansättning
  • Högkvalitativt råmaterial
  • Enhetliga egenskaper
  • Energieffektiv stålproduktion 
  • QA-system och certifieringar
  • Kan kundanpassas
  • Spårbarhet genom hela processen

https://www.ssab.com/en/brands-and-products/expandable-rock-bolts