På SSAB i Oxelösund tar vi de första stegen mot att bygga ett hållbart och på lång sikt ett fossilfritt samhälle. Det innebär att vi ställer om produktionen, från kol och järn till en lösning som på kort sikt minskar koldioxidutsläppen med närmare 90 procent och långsiktigt skapar en tillverkning av fossilfritt stål. Vi tänker ersätta vår masugnsprocess med en skrotbaserad stålproduktion med hjälp av en ljusbågsugn.

Det vi kommer att göra i Oxelösund är att byta ut masugnar och koksverk mot en elektrisk ljusbågsugn. En elektrisk ljusbågsugn kan minska koldioxidutsläppen väsentligt. Det är en komplex förändring Oxelösund står inför och bland annat behövs det ny kraftigare elförsörjning till ljusbågsugnen. Oxelösund- anläggningen kommer också att behöva naturgas för att ersätta koksgas och masugnsgas som nu används för uppvärmning i olika processteg.

Redan om sex år kan vi börja stänga ner en av masugnarna, om allt går enligt planerna. När omställningen är klar kommer koldioxidutsläppen i Södermanland halveras. Det känns så häftigt att få vara del av förändringsarbetet och jobba för klimatet! 

Jag heter Sari Heikkinen och jobbar som kommunikationsansvarig på SSAB i Oxelösund och är ansvarig redaktör för en ny hållbarhetstidning - Klimatsteget. Det är en tidning som vi på SSAB Oxelösund gör tillsammans med Oxelösunds hamn och handlar om vår omställning. 

Nu när vi ska ställa om produktionen krävs nya lösningar och nya idéer. Det är mycket som händer samtidigt och det är svårt att få en överblick. Efter ett besök på LKAB förra sommaren fick jag idén att göra en tidning. LKAB har under många år publicerat en tidning som bland annat berättar om samhällsomvandlingen i Kiruna. 
I varje nummer av Klimatsteget kommer det finnas med en tidslinje som visar hur långt vi har kommit i omställningsprojektet och vad som händer de kommande åren. Jag träffar oerhört många klimatkämpar som varje dag jobbar med att skapa ett så litet miljöavtryck som möjligt, idag och i framtiden. Det tänker vi berätta om i den nya tidningen. 

Min förhoppning med tidningen är att det blir tydligt att SSAB och Oxelösunds Hamn jobbar kraftfullt för en fossilfri framtid och att vi alla är med på en otroligt spännande hållbarhetsresa!