- SSAB är världsledande inom kylda stål och vi har till stor del drivit marknadstillväxten genom applikationsutveckling tillsammans med våra kunder. De senaste 20 åren har vi ökat Q&T-volymerna med i genomsnitt 7 % per år. Marknadspotentialen är stor då penetrationen av Q&T-produkter är fortsatt relativt låg, bland annat i Nord- och Sydamerika, där vi nu ökar kapaciteten, säger SSABs VD Martin Lindqvist.

Investeringen om cirka 1 miljard kronor är främst inriktad på tre områden; formatering, blästring och målning, samt leveranskapacitet. Detta eliminerar flaskhalsar i produktionen och ökar kapaciteten för Q&T i Mobile till cirka 400 000 ton per år, från cirka 300 000 ton idag. Investeringen sker över en treårsperiod, 2019-2021 och återbetalningstiden beräknas understiga fyra år, från och med dags dato.

Parallellt implementeras också ett nytt kraftigare direktkylningssystem, vilket förbättrar förutsättningarna för att öka volymerna av mer avancerade premiumprodukter och samtidigt minska behovet av legeringsämnen. Investeringen har planerats så att möjligheten finns att bygga på med ytterligare Q&T kapacitet genom så kallad “direct quenching”. Den tekniken finns för närvarande vid SSABs produktionsanläggningar i Finland och Sverige.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kerstin Danasten, tf Presschef, [email protected], tel. +46 722 22 78 29
Per Hillström, Head of Investor Relations, [email protected], tel. +46 702 95 29 12