Dry transport in Oxelösund2

I takt med att kunderna ökar användningen av höghållfast stål till sina mer avancerade produkter, ökar också kraven på plåttransporterna. Ett initiativ som stödjer SSABs strategi med försäljningseffektivetet, det vill säga att möta upp kundernas behov.

I Oxelösund har en stor lagerhall byggts för att kunna öka andelen torra transporter. Hallen är 5800 kvadratmeter stort.

-Vi kommer dramatiskt kunna förbättra flödet genom att komplexiteten med torra transporter minskar och på sikt kan mycket av den manuella extra hanteringen försvinna. Tidigare har mycket jobb lagts på att sortera plåtarna till det torra flödet och utlastningen i torra utrymmen har varit mycket begränsat, vilket gjort att leveranserna till vissa kunder tagit längre tid. Nu kommer vi kunna hantera plåtarna mer effektivt och korta ledtiderna betydligt, säger Staffan Thelander, logistikchef för SSAB i Oxelösund.

Staffan Thelander
Staffan Thelander, logistikchef för SSAB i Oxelösund.

Kunderna lackerar ofta direkt på grundfärgen som skyddar plåten och då krävs slät yta. Om plåten lagras utomhus, kan det kan bli fukt mellan plåtarna vilket ökar risken för korrosion. Plåtar som kunden vill ha omålad eller endast blästrad, är än mer väderkänsliga. En annan orsak till torra transporter kan vara, att plåten ska snabbt in i kundens produktionsflöden. Fuktig plåt försvårar processen och kan kräva en torkningsprocess hos kunden.

-De flesta krankunder har mycket höga krav på en perfekt yta eftersom den lackeras direkt. Liknande krav möter vi hos kunder inom det ytkänsliga automotive-segmentet, vilket är tuffa krav för oss som grovplåtsleverantör, förklarar Robert Höllerbauer som är försäljningschef Västeuropa, SSAB Special Steels.

Robert Höllerbauer
Robert Höllerbauer som är försäljningschef Västeuropa, SSAB Special Steels.

Hallen byggs så att lastbilar kan köra in och lasta torrt. Förutom att lagra plåtar som väntar på leverans kommer det även finnas plats för kundunika plåtar, det vill säga plåtar som SSAB lagrar åt kunder.

-Vi kommer för första gången möjliggöra lastning av plåt inomhus av plåt upp till 14 meter. Tidigare har begränsningen legat på 6 meter vilket varit för lågt för lastning, säger Staffan Thelander.

Tältet mäter 48x116 meter ska ha en infart mitt på långsidan och där ska lastbilarna kunna åka in och lasta plåten inne i tältet. Det blir inget nytt höglager trots höjden. Det är de befintliga gaffeltruckarna som kräver hög frigång för att kunna lyfta obehindrat.

SARI HEIKKINEN