26 januari, 2018                Bokslutsrapport för 2017

20 april, 2018                    Q1 – Delårsrapport januari-mars 2018

20 juli, 2018                       Q2 – Delårrapport januari-juni 2018

26 oktober, 2018               Q3 – Delårsrapport januari-september 2018

Rapporterna publiceras kl. 07.30 på rapportdagen om annat inte kommuniceras.

Årsredovisningen för 2017 publiceras vecka 12.

Årsstämman 2018 hålls i Stockholm den 10 april 2018 kl 13.00

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations: Per Hillström, Head of IR, [email protected], tel: +46 70 2952 912
Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected],
tel: +46 72 233 5288