– Om vi säger att vi ger våra kunder en enastående upplevelse, måste vi också tillhandahålla de verktyg som krävs för att uppfylla detta, säger Viktor Strömberg, Vice President Strategy på SSAB.

Målet för den gemensamma kundportalen är att den ska tillhandahålla all relevant information som kunderna behöver i sina relationer med oss. Då den första versionen lanseras, vilket beräknas ske under första kvartalet 2018, kommer kunderna att kunna se lagertillgängligheten och sina materialcertifikat på portalen. Fler funktioner kommer att läggas till successivt under de kommande åren.

Genom att ge kunderna möjlighet att hantera denna typ av ärenden digitalt, kan våra säljare använda sin tid till att diskutera kundernas behov istället för att sköta administrativa sysslor.

– Vi vill på intet sätt förlora den personliga kontakten med våra kunder, det vi vill göra är att ge dem fler möjligheter att finna information och sätt att arbeta på, säger Per Elfgren Head of Market Development SSAB Special Steels.

Kunderna blir allt mer vana vid att använda självbetjäningstjänster. När vi utnyttjar portalens fulla potential, kan vi komma till en punkt där SSAB och kunden diskuterar gemensamma affärer och hur vi tillsammans kan skapa mervärde.

– Vi är inte ensamma på banan, vår omvärld håller på med samma sak. Därför måste vi fortsätta att utveckla våra digitala relationer med kunderna för att ligga i framkant och överträffa förväntningarna, avslutar Viktor Strömberg.