Juryn var särskilt imponerade av det omfattande och transparenta innehållet i SSABs årsredovisning. De berömde även läsbarheten och användbarheten.

”Förra årets rapport var den första som gjordes enligt grundnivån i GRI-G4 och då fick SSAB ett hedersomnämnande för vårt sätt att presentera ansvarsfrågor i årsredovisningen. Den här gången fick vi beröm för den noggranna och öppna presentationen av det centrala innehållet för investerarna. Det är roligt att få respons utifrån på att vi har lyckats vara öppna med de frågor som är mest centrala för investerarna på ett lättläsligt sätt,” säger IR-manager Liisa-Maija Seppänen.

SSABs årsredovisning innehåller information om SSABs ekonomiska och sociala påverkan samt miljöpåverkan under 2016. GRI-rapporten har sammanställts enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) snävare G4-riktlinjer på nivå Core. 

SSABs årsredovisning är en interaktiv pdf-fil i vilken läsaren enkelt kan flytta sig från en del till en annan via den övre menyn. Den kan laddas ner på webbplatsen ssab.com. Årsredovisningen i sin helhet är publicerad på engelska. Samtliga delar förutom GRI-rapporten finns även på svenska. Affärsöversikten finns dessutom på finska.

Atte Kaksonen, Communications Manager och IR-manager Liisa-Maija Seppänen, som drivit årsredovisningsprojektet på SSAB, tog emot priset.

ProCom, Finlands informatörsförening, har omkring 3 000 medlemmar. I bedömningen tittade man på läsbarhet och användbarhet i årsredovisningarna samt på presentationen av de finansiella uppgifterna och  det visuella. Priset för bästa årsredovisning för ett börsnoterat företag gick till SRV.