Vi är oerhört glada över Vinnovas stöd. Det ger oss nu en möjlighet att fortsätta utveckla ekosystemet runt SSAB SmartSteel tillsammans med nya forskningspartners och företag, säger SSABs FoU-chef Eva Petursson.

Stödet till ekosystemet runt SSAB SmartSteel ska ses som en del av regeringens satsning på digitalisering och nyindustrialisering.

Tanken med SSAB SmartSteel är att göra information och anvisningar om alla stålprodukter tillgängliga, oavsett var de tillverkas. Varje länk i kedjan kan sedan utnyttja och ackumulera informationen. Det bildar en grund för både den cirkulära ekonomin och plattformsekonomin. Resultatet blir mindre slöseri än idag och förbättrad produktivitet och flexibilitet.

Mängden information som ackumuleras i hela tillverkningskedjan skulle möjliggöra utvecklingen av nya tjänster och påskynda och förbättra effektiviteten i produktutvecklingen i varje steg. Dessutom skulle den ackumulerade informationen göra det möjligt för slutanvändarna att säkerställa produktens kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Fortsätter att bjuda in kunder och nya partners

I och med stödet från Vinnova kan ekosystemet runt SSAB SmartSteel fortsätta att utvecklas. Inledningsvis samarbetar SSAB med med företag och organisationer så som Sandvik Materials Technology, Swerea KIMAB, IBM, Siemens, Umeå universitet, RISE och FindIT. Senare i processen kan nya samarbetspartner bli aktuella. Övertygelsen är att nästa generations konkurrensfördel kommer att utvecklas inom en produkts ”ekosystem” och inte nödvändigtvis inom enskilda företag.

– Vi ser att det enda sättet att utveckla den här idén är genom ”co-creation”. Vi anser att det är smart att samarbeta, och att alla inblandade vinner på det. Därför är vi fortsatt intresserade av att komma i kontakt med ytterligare samarbetspartners. Vi har precis börjat förstå hur SSAB SmartSteel kan påverka alla i värdekedjan och slutligen även samhället vi lever i, avslutar Eva Petursson.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, [email protected], tel: +46 72 233 5288