Hackspettar, fladdermöss och massor av insekter och andra småkryp lever och frodas på Islingbyholen. Denna lilla skogsoas, som ligger en knapp kilometer från Borlänge centrum, har nu gjorts tillgänglig för alla i och med en sagostig.

Tankarna på att låta fler ta del av de fina natur- och kulturvärden som finns i Islingbyholen har funnits i flera år berättar Maria Nilsson, miljöchef på SSAB Borlänge.

-          Vi har haft en dialog med Borlänge kommun i ett antal år om att vi skulle göra något gemensamt för att bevara och utveckla Islingbyholen som ett rekreationsområde. Det är jättekul att vi nu kan låta fler ta del av områdets rika djur- och naturliv genom sagostigen, förklarar hon.

Sagostigen, som delvis går på SSAB Borlänges mark, är en berättelse om skogen och de som lever där. Det finns flera orsaker till varför man valt just Islingbyholen berättar Borlänge kommuns biolog Jakob Wallin.

-          Islingbyholen är ett fantastiskt fint skogsområde som geografiskt sett ligger mycket nära centrum vilket gör det lätt för Borlängeborna att ta sig hit. Men det som gör områden unikt är att det är en naturlig lövskog med många olika trädslag, fåglar och andra djur.

SSAB Borlänge låter Borlänge kommun nyttja området inom Islingbyholen som naturområde för rekreation och för att bevara och utveckla de naturvärden som finns där.

Hör och se Maria Nilsson och Jakob Wallin berätta om Islingbyholens sagostig.