Det blir en stor belysningsskillnad, det gula ljuset har svårt att återge färger och ger ett mörkare intryck. LED-ljuset ger ett vitt sken och påminner mer om dagsljus vilket ökar säkerheten i produktionen. På

köpet får vi också en energibesparing på cirka 50% jämfört med den gamla belysningen, förklarar Bosse Pettersson ansvarig belysningstekniker på SSAB i Oxelösund.

 

Förutom takljus byts även kranbelysningen ut till LED samt hittills på närmare 30% av alla traverser. Det gör att kranföraren har betydligt ljusare sikt neråt än tidigare.

-Vi kunde se att lux-värdet under kran kunde ligga på 180-230, idag får man 500-700 lux med hjälp av LED-lamporna, förklarar Bosse Pettersson.

Bosse Pettersson och Herman Gralberg mäter upp belysningen på Centrala verkstaden.

Det är inte bara energi som lamporna sparar utan även miljöpåverkan och underhållskostnader. En lampa beräknas hålla i minst 50 000 drifttimmar. Tack vare det starka vita ljuset har man även kunnat minska ner antalet armaturer med en tredjedel.

Säkrare utomhusjobb med rätt belysning

Det är inte bara arbeten inomhus som kräver bra ljus, en hel del arbete sker utomhus och där behövs också bra belysning, särskilt på vintern. Tores lager är ett cirka 20 000 kvm stort buffertlager för bearbetat skrot på SSAB Oxelösund. Utomhuslagret bemannas av Harsco och ansvaras av Merox, Seija Koivusaari är skrotansvarig på Merox och ansvarar för lagret.

Från vänster, Fredrik Denninger Energisystem, Roger Säterkvist Harsco, Seije Koivusaari Merox och Dennis Randbäck Energisystem.

 

-På området samsas människor, maskiner och fordon vilket kräver extra belysning. Med LED-belysningen syns varselkläderna bättre än i det gula, vilket ökar säkerheten för personalen och man ser eventuella ojämnheter i marken, förklarar Seija Koivusaari.

Verksamheten pågår dygnet runt och tidigare belysning räckte inte till. Vilket ökade riskerna för olyckor som till exempel punkterade truckdäck, påkörningsrisker och vrickade fötter. Idag finns 27 nya armaturer på plats fördelade på 7 master som är 24 meter höga. Energimässigt en halvering av kostnaderna och arbetsmiljö har blivit ljusare och säkrare.

-Personalen är jättenöjda med resultatet och det har blivit enklare och säkrare att hantera skrotet, säger Roger Säterkvist, ansvarig för skrothanteringen på Harsco.