Med hjälp av en naturprodukt ska dammningen från SSAB minskas under sommaren. Första omgången inför sommaren har spridits ut på dammriskytor inom SSABs produktionsområde. 
Produkten som används är ett Ligninmedel som tillverkas av rötskadad gran. Lignin som är ett organiskt ämne bryts ner i naturen och ingår i det naturliga kretsloppet.  Medlet verkar som ett lim och sammanbinder de små partiklarna till större partiklar. Resultatet blir att ytlagret blir hårdare och mer slitstarkt under en period, och står emot slitage från biltrafik även när vägbanan är torr. 

-Vi har använt medlet sedan 2013 och det har fungerat väldigt bra jämfört med liknande produkter. Medlet är helt ofarligt för både människor, djur och natur, säger Idris Yasin som ansvarar för dammbekämpning på Merox.

Medlet har en omedelbar effekt på ytan och det blir en markant minskning av damningen under ett par veckor beroende på trafikbelastningen på ytan samt väderleksförhållande. Planen är att dammbekämpa två till tre gånger per år, främst på internt dammande grusytor samt på deponiområden.

Dammbekämpningen är ett förbättringsarbete som ingått i PIL-projekt (Partiklar i luft) och som var ett samarbetsprojekt mellan Oxelösunds kommun, Oxelösunds Hamn samt SSAB under 2010-2014. Målet med projektet var att minska damningen från respektive verksamhet. SSAB har fortsatt med arbetet trots att projektet avslutats för att minska partiklar i luft som sprids till samhället.

SARI HEIKKINEN