Kombinationen av stålstyrka och verkstadsegenskaper är extremt viktig när det gäller att uppgradera till ett starkare stål. Höghållfasta stål måste ha verkstadsegenskaper som gör dem enkla att skära, bocka och svetsa. Det är även viktigt att produktionen sker problemfritt för att hålla produktionskostnaderna nere.

Strenx 700 MC Plus uppfyller både behovet av ett starkt stål och  av de viktiga verkstadsegenskaperna. Alla Strenx 700 MC Plus relevanta prestandaindikatorer överträffar de som finns i vanligt stål. Strenx 700 MC Plus finns  tillgänglig både som plåt  och rör.

Det tillåter en enkel uppgradering från stål med en sträckgräns på 350 MPa till Strenx 700 MC Plus. Tillverkare kan dra nytta av fördelarna med starkare stål utan att behöva kompromissa när det gäller segheten, formbarheten, svetsbarheten eller slagsegheten. Produktegenskaperna gäller ner till  -60 °C, oavsett vals- eller testriktning.

Nya möjligheter att byta ut standardklassade S690QL-kvaliteter

Strenx 700 MC Plus finns tillgängligt med en tjocklek på upp till 12 mm och en bredd på upp till 1 500 mm. Genom att uppgradera standardklassade S690QL-kvaliteter till Strenx 700 MC Plus får kunderna ett stål med snävare dimensionstoleranser, förbättrad planhet och bockbarhet och ett lägre kolekvivalentvärde, vilket ger bättre svetsbarhet.

SSAB stödjer uppgraderingar

Precis som alla andra stålkvaliteter från SSAB tillverkas Strenx 700 MC Plus av ett exceptionellt rent stål. Plåtarna och rören granskas vid flera tillfällen under tillverkningsprocessen för att garantera att stålet uppfyller de rigorösa kvalitetskraven för mekaniska egenskaper och dimensioner.

SSABs materialspecialister hjälper regelbundet sina kunder med gemensamma stålutvecklingsprojekt och med produktionsmetoder, materialval, tekniska beräkningar och verkstadsrekommendationer.

För ytterligare/mer detaljerad information om hur du bäst använder Strenx 700 MC Plus prestandaegenskaper, kontakta:

Panu Pitkänen,

Chef för konstruktionsprodukter på SSAB Structural Steels.

SSAB Special Steels


Tel. +358 20 592 9324

Bilder finns på SSABs mediabank