– Det är positivt att det finns en förståelse från politiskt håll att det krävs stora investeringar för att ta fram koldioxidfria tekniska lösningar. Det är i linje med vad vi efterfrågade när vi lanserade vårt projekt att ta fram en koldioxidfri järnframställning tillsammans med LKAB och Vattenfall för några veckor sedan, säger SSABs vd Martin Lindqvist.

– Som vi har sagt tidigare är det nödvändigt att EU har ett utsläppssystem som är utformat så att det gynnar de företag som ligger i framkant när det gäller miljöpåverkan och att systemet också gör det möjligt för oss att utveckla nya tekniska lösningar, fortsätter Martin Lindqvist. Samtidigt som vi välkomnar det här förslaget från EU-nivån är det också viktigt för oss att påminna om att det inte kan ersätta svenska politikers och myndigheters ansvar att stödja initiativ som kan bidra till ett fossilfritt Sverige.

Fredrik Federley har idag föreslagit att en innovationsfond skapas med pengar från EUs handel med utsläppsrätter (ETS) och fonden ska bidra med pengar till utvecklingen av en klimatsmart produktion.

– I Sverige har LKAB, SSAB och Vattenfall presenterat idéer om att fram till 2045 utveckla en stålindustri utan CO2-utsläpp, det kräver teknisk utveckling och där skulle den här fonden gå in och ge stöd, säger Fredrik Federley.

Det var den 4 april som SSAB, LKAB och Vattenfall presenterade ett initiativ för en fossilfri stålindustri utan koldioxidutsläpp. Företagen inleder ett industriellt utvecklingsprojekt för att hitta lösningar med en vätgasbaserad järnframställning som skulle innebära ett rejält tekniksprång. Även om SSAB har världens mest effektiva produktionsprocesser är företaget den enskilt största producenten av koldioxid i Sverige med omkring tio procent av utsläppen.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta

Viktoria Karsberg, Head of External Communications +46 722 33 52 88

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på Nasdaq OMX i Helsingfors. www.ssab.com