I världen används 217 kg stål till nya produkter räknat per person och år. Närmare 30 procent av allt stål i världen tillverkas av återvunnet skrot eftersom stål går att återvinna hur många gånger som helst utan att förlora sina egenskaper. Trots att stål är världens mest återvunna material räcker skrotet inte till för att täcka behoven, därför behövs det produceras mer stål från järnmalm.

I slutet av september i år presenterade Förenta Nationerna (FN) nya mål för en hållbar utveckling för människor och vår planet, alla 193 medlemsländer står bakom målen. Med 17 olika mål och 169 åtgärdspunkter ska länderna utplåna fattigdom, bekämpa ojämlikhet och arbeta med klimatförändringarna under de kommande 15 åren.

-Som ståltillverkare tror vi starkt på en hållbar utveckling. Stål har en viktig roll för att vi ska kunna möta dagens behov utan att det äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina, förklarar Maria Långberg, Hållbarhetsdirektör SSAB.

Worldsteel Association är internationella stålindustrins branschorganisation som representerar fler än 150 ståltillverkare världen över. Nio av tio av världens största tillverkare finns representerade och medlemmarna står för cirka 85 procent av världens stålproduktion. I samband med FN:s nya mål har worldsteel tillsammans med sina medlemsföretag, lanserat en kampanj för att visa på vilka sätt som stålindustrin kan bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Redan 2004 lanserade worldsteel sju principer för hållbarhet och i kampanjen kopplar de nu samman dessa med FN:s nya hållbarhetsmål. SSAB är ett av 75 medlemsföretag som förbinder sig att följa dessa principer för stålindustrin som baseras på; miljöskydd, säkerhet & hälsa, etiska normer, intressegruppers engagemang, kunskapsdelning och öppenhet.

Tillsammans med worldsteel ska medlemsföretagen stötta samhället att nå de övergripande hållbarhetsmålen som FN har satt upp till 2030. Genom att ha så miljöeffektiva stål som möjligt kan stålindustrin bidra till en mer hållbar värld.

-Just SSAB kan visa att våra produkter bidrar till en hållbar utveckling. Det är bevisat att produkter gjorda av höghållfast stål har en lägre miljöpåverkan än produkter gjorda med ordinärt stål, när man tittar över hela livscykeln på produkten, förklarar Maria Långberg.