Vad är Hardox 600?

Hardox 600 är en härdad och värmebehandlad (QT) martensitisk slitplåt för tillämpningar som kräver hög abrasionstålighet och slitstyrka. Det har en hårdhet på 600 Brinell och erbjuder en unik kombination av svetsbarhet, hårdhet och seghet. Det erbjuder en nivå på användarvänlighet som inte finns i många stål som är utformade för hög slitstyrka och eliminerar behovet att offra slitstyrka för att få bättre slaghållfasthet.

Läs produktens datablad för detaljerade mått och specifikationer.

Vad kan Hardox 600 ersätta?

Om dina komponenter är utsatta för glidslitage från starkt nötande material på 900-1000 Vickers (HV) kan du öka deras livslängd betydligt genom att använda en slitplåt på 600 Brinell.

Inte nog med att du kan använda Hardox 600 för att ersätta slitplåtar med lägre hårdhet, du kan också använda det istället för hårdpåsvets , kromlegerat vitjärn eller keramik. Tack vare sina unika egenskaper tål Hardox 600 slag som ofta leder till att sådana material bryts eller går sönder,

Kromlegerat vitjärn

De tre viktigaste sorterna är Ni-Cr (Ni-Hards), Cr-Mo och high Cr. De materialen består främst av utfällda kromkarbider i en austenitisk eller martensitisk matris.

 • Den låga brott- och slagsegheten i kromlegerat vitjärn ökar benägenheten för sprickbildning i slitdelen.
 • På grund av sammansättningen och karbidutfällningen är vanliga verkstadsmetoder som svetsning, skärning och maskinbearbetning besvärliga.
 • Gjutning tillåter bara en begränsad flexibilitet i utformningen av komponenter på grund av fasta formstorlekar samt snäva toleranser för att få optimal passform.

Påsvetsning och överläggsplåt

Överläggsplattor och påsvetsning finns i många sammansättningar och hårdhetsnivåer. Liksom vid vitjärnsgjutning får de sin slitstyrka genom utfällda kromkarbider i en austenitisk eller martensitisk matris.

 • Formförändring och allvarlig sprickbildning är vanligt i viss tillverkad överläggsplåt på grund av den intensiva hettan och nedkylningen under svetsprocessen. Det är menligt för miljöer med stötutsatta miljöer där överlägget spjälkas sönder och går av.
 • På grund av utspädning till följd av svetsning och termisk sprutning av påsvetsningslager faller delar av de påsvetsade vulsterna ofta av när de utsätts för kraftig abrasion.
 • Avsaknaden av en slät yta på vissa överläggsplåtar kan öka friktionen och orsaka materialhinder i maskinerna.

Keramik

Keramiska material som aluminium och silikonoxider uppvisar exceptionell abrasionstålighet tack vare mycket hög hårdhet (1800–2000 HV).

 • Låg seghet begränsar användningen till tillämpningar som bara utsätts för måttliga slagnivåer.
 • Eftersom keramik inte är svetsbart måste man leta efter alternativa och ibland dyrare lösningar för tillbehör.
 • Keramik har också en hög materialkostnad, och det har använts endast i begränsad omfattning i starkt abrasiva miljöer.

Hur mycket klarar Hardox 600?

Motstånd mot abrasivt slitage är inte någon inneboende materialegenskap; det beror på tillämpningen. Material som uppvisar överlägsen abrasionstålighet under vissa förhållanden kan klara sig dåligt under andra förhållanden. Att välja material är komplicerat. Det kräver kunskap om slitage och hänsyn till praktiska frågor som utformning tillämpningar, underhållsrutiner, verkstadskrav och material- och tillverkningskostnader.

Diagrammet visar den relativa livslängden hos Hardox 600 jämfört med olika sorter av kromlegerat vitjärn, kromkarbidrika påsvetsade lager/överlägg och keramik, när de exponeras för glidslitage från abrasiver på 900–1000 HV.

Allmänt sett uppvisar Hardox 600 något sämre slitstyrka än dessa typer av slitstarka material. Men under vissa förhållanden uppvisar Hardox 600 en slitstyrka som är lika stor eller större än kromkarbidrikt gjutgods och påsvetsade lager.

Med tanke på funktionen är slitstyrka inte den enda faktor i termer av hårdhet eller utfällning av hårda kromkarbider som avgör slitdelars prestanda. Benägenhet till materialsprickor spelar också roll. I det fallet erbjuder Hardox 600 en lagseghet som överträffar segheten i vitjärnsgjutgods, keramik samt överlägg och påsvetsning.

Vad finns det för fördelar?

Här är några ytterligare fördelar med Hardox 600.

 • Stålplåtar är allmänt tillgängliga.
 • Alla egenskaper finns i plåten när den levereras.
 • Ingen extra värmebehandling behövs.
 • Stora ytor kan skyddas till relativt låg kostnad.
 • Ger enhetliga och jämna egenskaper i hela plåten.
 • Maskinbearbetning, svetsning och skärning kan lätt utföras i vanlig verkstadsmiljö.
 • Reservdelar kan tillverkas snabbt och lätt för direkt montering och utbyte.
 • Snäva toleranser av tillverkade komponenter är lätt att uppnå.
 • Ger en unik kombination av hårdhet, sträckgräns och slagseghet som gör det möjligt att designa slitdelar med låg vikt.
 • Överlägsen slagseghet

Slå ihop fördelarna

+ Hög slitstyrka

+ Maskinbearbetbart

+ Lätt tillgång till stålplåt

+ Enhetliga egenskaper

+ Svetsbart

-------------------------------------------------

= Lägre kostnad per drifttimme

Vad finns det för tillämpningar för Hardox 600?

Hardox 600 har med framgång använts som slitfoder i tillämpningar som transportörsystem, slitskena, matare, rännor, betongblandare och annan slitageutsatt utrustning. I återvinningsindustrin har det använts i roterande hammare och knivar i avfallskvarnar. För att få bästa resultat bör du fästa Hardox 600 slitdelen vid ett stadigt stöd för att minimera fjädringen. Ytterligare spänningar från strukturell belastning bör också hållas på en låg nivå.

Kontakta Tech support för mer information.