Genom att uppgradera från Hardox 400 till Hardox 450 kan du förlänga livslängden eller skapa lättare konstruktioner och i vissa fall göra bäggedera. Tack var Hardox-stålets verkstadsvänliga egenskaper är uppgraderingen vanligen en smidig process som inte ställer till med några svårigheter i produktionen.

Fem skäl att uppgradera

1. Längre livslängd - längre drifttid

Den extar hårdhet på 50 Brinell som du får genom att uppgradera till Hardox 450 ökar stålets livslängd. Fallstudier visar att det går att nå upp till 50 % längre livslängd, och ännu mer i vissa tillämpningar

2. Lägre livstidskonstnad

I dessa kostnadsmedvetna tider kommer du att uppskatta hur längre livslängd kan minska dina kostnader för underhåll och byte av utrustning och ge dig ökade besparingar.

3. Lägre vikt

Med Hardox 450 kan du använda tunnare plåtar i din utrustning och dina komponenter. Och tunnare plåt betyder lägre vikt, större nyttolast och ökad lönsamhet. Vissa av våra kunder har uppnått en viktreducering på upp till 15 % efter att de tagit hänsyn till buckling, deflektion och utmattningshållfasthet i sina designer.

4. Förbättrat bucklingsmotstånd

Uppgradering från Hardox 400 till Hardox 450 förbättrar bucklingsmotståndet enligt nedanstående. I det provet släpps en vikt på 300 kg från 2,8 m höjd på en provplåt som är 600 x 600 mm.

5. Samma verktyg och maskiner kan användas

I verkstaden kan du använda samma verktyg och maskiner för Hardox 450 som för Hardox 400.

Hardox i verkstaden

Hardox 450 är lika tillverkningsvänlig som Hardox 400. Det kan till exempel svetsas med hjälp av alla konventionella bågsvetsningsmetoder för svetsning av vanligt och höghållfasta stål. Och alla skärningsmetoder - gas (oxy-fuel), plasma, laser och abrasiv vattenskärning (Abrasive Water Jet, AWJ) - kan användas. När du uppgraderar kan du minska tjockleken med minst 6 % om du använder böjningskraften i Hardox 400.

Kontakta Tech support för med information.