10 februari   Bokslutsrapport för 2014 
27 april  Delårsrapport januari-mars
22 juli Delårsrapport januari-juni
22 oktober  Delårsrapport januari-september

Rapporter publiceras 07.30 på rapportdagen om annat inte har kommunicerats.

Årsstämman 2015 hålls i Stockholm den 8 april.