"Dead Flat-processen ger optimal planhet och minimala inre spänningar vilket gör att vi kan garantera en maximal avvikelse på 3 mm/m efter laserskärning av Laser Plus. Planhetstesterna utförda på Laser Plus visar på unika resultat. Snäva tjocklekstoleranser och konstanta mekaniska egenskaper från leverans till leverans resulterar i problemfri produktion. Dessutom garanterar Laser Plus-stålens höga och jämna kvalitet en högre skärhastighet och förstklassig kvalitet på snittytorna. Skärning av komplexa komponenter med hög precision och snäva konturer kan göras utan efterarbete. Detta tar stål avsedda för laserskärning till en helt ny dimension," säger Robert Wesdijk, SSAB:s produktgruppschef för varmvalsade bandplåtsprodukter i Västeuropa.

Produktionsprocessen för Laser Plus-stål resulterar i en yta som är täckt av ett mikroytskikt i valsat utförande. Detta möjliggör extremt effektiv laser-, vatten- och plasmaskärning. Kvaliteten på snittytan är utmärkt, även vid tjocklekar upp till på 30 mm. Laser Plus-stålens kallformningsegenskaper är utmärkta och SSAB garanterar en inre bockningsradie på 0-1,5 gånger materialtjockleken, beroende på kombinationen av hållfasthet och tjocklek.

Laser Plus-stålen finns nu tillgängliga både som kvartoplåt och varmvalsade bandprodukter. De sätter en ny standard för krävande tillämpningar inom exempelvis mekanisk verkstadsindustri, bilindustri och elektronikindustri.

Produkten har utvecklats i nära samarbete med tillverkare av laserskärningssystem, slutanvändare, distributionspartners samt Ruukki, som gick samman med SSAB i juli 2014. Med över 20 års erfarenhet är Ruukki och SSAB ledande producenter av stål perfekt anpassade för laserskärning.

För mer information kontakta:
José Rovira, Sales director, Sweden, SSAB Europe, +46 70 384 3686