I samband med att SSAB slutförde samgåendet med finska Rautaruukki ansökte bolaget om en sekundärnotering på Nasdaq OMX Helsinki i tillägg till den befintliga noteringen på Nasdaq OMX Stockholm.

Kombinationen med Rautaruukki skedde genom ett utbyteserbjudande där aktieägarna i Rautaruukki erbjöds nyemitterade aktier i SSAB i utbyte mot sina befintliga aktier. När samgåendet nu är genomfört får SSAB drygt 32,000 nya aktieägare. Genom noteringen på Nasdaq OMX Helsinki underlättas handeln i SSAB-aktien för de nytillkomna aktieägarna.

– Efter samgåendet är Finland en av SSABs hemmamarknader och det är mycket glädjande att vi nu kan erbjuda våra nytillkomna aktieägare handel på Nasdaq OMX Helsinki. Vi hoppas att intresset för SSAB-aktien kommer att öka i det kombinerade bolaget och noteringen på börsen i Helsingfors är ett steg i denna strävan, säger Martin Lindquist VD och koncernchef för SSAB.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Koch, Head of Investor Relations, 08-454 57 25, [email protected]