Totalt handlar det om 15 nya tågset till Malmbanan med 68 vagnar i varje (exkl. reservvagnar). Kiruna Wagon bygger vagnarna som beställts av LKAB. Varje vagn har en malmkorg som kan lastas med 100 ton. Malmkorgarna tillverkas av laserskuret och laserhybridsvetsat stål från Tibnor. Affären är en del av ett nytt kundkoncept inom SSAB-koncernen där leveranser av avancerat höghållfast stål kombineras med logistik- och produktionstjänster.

- Affären är ett kvitto på att helhetslösningar, där SSABs stålkunnande kombineras med Tibnors tjänster, skapar kundvärde, säger Mikael Jansson, direktör på Tibnors Marknad Sverige. Med detta nya kundkoncept nyttjar vi vår gemensamma kompetens i ännu högre grad än tidigare.        

Stålet som valts till malmkorgarna är varmvalsat DX 355 MCE och DX 650 MCE från SSAB. Tibnor koordinerar materialflödet och laserskär stålet hos sitt dotterbolag EM Eriksson med produktion i Borlänge. E M Eriksson laserskär gavlar och sidor, samt bockar toppbalkar och hammarband till malmkorgarna. Därefter går det vidare till företaget Duroc i Luleå, som laserhybridsvetsar, innan Kiruna Wagon färdigställer produktionen.

-Jag är stolt över att EME är en av aktörerna i värdekedjan ut till kunden, säger Ted Anderses, vd på E.M. Eriksson. Tibnor förvärvade oss i somras och det känns att vi redan är en integrerad del av SSAB-koncernen, genom att vi fått bidra med vårt kunnande i den här lösningen.  

Med leveransen till det femtonde tågsetet kommer Tibnor totalt ha levererat över 1000 malmkorgar till Malmbanans nya vagnar inklusive drifts- och underhållsreserv. Produktionen är i full gång och sista leveransen beräknas ske till Kiruna Wagon i början av 2013.

LKABs malmvagnar i höghållfast stål nominerades år 2008 till Swedish Steel Prize. www.steelprize.com