SSAB EMEA genomför för närvarande ett effektiviseringsprogram i syfte att öka flexibiliteten i hela verksamheten. Programmet har accelererats och bedöms vara helt genomfört under slutet av första kvartalet 2013. De årliga kostnadsbesparingarna väntas uppgå till 800 Mkr.

Ett varsel omfattande 450 medarbetare, varav ett hundratal visstidsanställda, har därför lagts. Varslet omfattar främst personal inom produktion och berör cirka 200 medarbetare i Borlänge, 150 i Oxelösund och 100 i Luleå. Samtidigt undersöker SSAB möjligheten till arbetstidsförkortning inom den svenska verksamheten.

"Det är alltid tråkigt att behöva komma med den här sortens besked. Men vi gör detta för att kunna driva verksamheten mer flexibelt framöver. Från SSAB kommer vi att arbeta aktivt för att stödja de medarbetare som berörs på de olika orterna", säger Melker Jernberg, affärsområdeschef SSAB EMEA.