Stålmarknaden och SSABs position

Trots den ekonomiska och geopolitiska oron i världen under året så fortsätter drivkrafterna på den globala stålmarknaden att vara positiva för SSAB.

Forces on the global steel market
Stålmarknaden och SSABs position

 

Kundsegment

SSABs huvudsakliga kundsegment tas om hand av egna säljkanaler i 50 länder och omfattar tunga transporter, bygg och infrastruktur, industriapplikationer, fordonsindustri, bygg- och anläggningsmaskiner (inklusive lyftkranar) samt energi och materialhantering (inklusive gruvdrift). På hemmamarknaderna Norden och Nordamerika säljs standardstål i viss utsträckning via servicecenter och distributörer

Marknadssegment

SSAB verkar i det stålsegment som brukar kallas platta kolstål, vilket omfattar stål med en viss kolhalt som valsas till plåt. Med en årlig produktionskapacitet på cirka 8,8 miljoner ton råstål är SSAB en liten aktör på den globala marknaden, men har ledande positioner inom fyra definierade segment. Dessa segment utgör cirka 2 % av den global marknaden för kolstål:

  • Platta stål och rör i Norden
  • Grovplåt i Nordamerika
  • Premiumstål för fordon globalt (avancerade höghållfasta stål, AHSS)
  • Specialstål globalt, exempelvis AHSS och seghärdade stål (Q&T)

SSAB är förutom stålproducent även återförsäljare av stål och andra metaller via dotterbolaget Tibnor, samt erbjuder stålbaserade bygglösningar via dotterbolaget Ruukki Construction.

 

Kundsegment