Galfan kaplama

Galfan - Gelişmiş şekillenebilirlik ve korozyon direnci

Galfan (ZA), geleneksel çinko kaplamaya kıyasla mükemmel korozyon koruması ve şekillendirme özellikleri sunan bir çinko-alüminyum alaşım kaplamasıdır.

Galfan kaplama, geleneksel çinko kaplamaya kıyasla mükemmel bir korozyon direnci sunar. Bu sayede, bir çelik parçada daha uzun kullanım ömrü elde etmek veya geleneksel çinko kaplamanın yerine daha ince olan Galfan kaplamayı getirmek için kullanılabilir ve böylece hem kaynaklanabilirlik hem şekillenebilirlik özelliklerini iyileştirir.

Galfan kaplama, parlak metalik ve hafif gözenek desenli yüzeyiyle kendini belli eder. %95 Zn ve %5 Al'den oluşan ötektik bileşim, kaplama tutuşunu artırıp mikroölçekte katmanlı bir kaplama yapısına olanak tanıyarak, derin çekme için yüksek düzeyde uygun ve sünek bir hale getirir. Galfan, geleneksel çinko kaplamaya oranla açıkça daha gelişmiş bir şekillendirme kapasitesi sunar.

Galfan kaplama, iki taraflı olarak sürekli sıcak daldırma işlemiyle üretilir. Galfan kaplama, Galvanik (kurban) koruma yapısı nedeniyle, çelik yüzeylerin dış etkilere maruz kaldığı kesici kenarlar ve kaplamanın hasar görmüş olabileceği (çizikler, darbeler vb.) alanlarda korozyon koruması sağlar. Tam bir korozyon koruması ağır düzeyde şekillendirilmiş alanlarda da sağlanır, çünkü sıkı bağlanmış kaplamanın ve düşük sürtünmenin soyulma eğilimi düşüktür.

SSAB, çeşitli uygulamaların gerektirdiklerine yanıt verebilmek için Galfan kaplamaları farklı kaplama kalınlıkları, yüzey kaliteleri ve yüzey işlemleriyle sunar.

Kaplama kalınlığı

Kaplama kodu Minimum toplam kaplama kütlesi,
her iki yüzeyde (g/m2) *
Yüzey başına kaplama kalınlığı için kılavuz değer,
tipik (μm)
ZA095 95 7
ZA130 130 10
ZA155 155 11
ZA185 185 14
ZA200 200 15
ZA255 255 20
ZA300 300 23
* üç nokta testinde

EN10346:2015'e göre tanımlanmış bu Galfan kaplama kalınlıklarına ek olarak, çeşitli asimetrik kaplamalar, yüzey başına minimum kaplama kütlesi eşit olan kaplamalar, ve talep üzerine sunulabilen diğer OEM özellikleri mevcuttur.

Galfan kaplı çeliğin işlenmesi

Biçimlendirme

Genellikle kaplamasız çeliklerle aynı şekillendirme prosesleri, çinko bazlı çeliklerde de proses koşullarında önemli bir değişiklik yapmadan uygulanabilmektedir. Yüzey davranışındakik küçük farklılıklar örn. yağlama, işleme geometrisi ve tutma kuvvetlerinde birtakım değişiklikler yapılmasını gerektirebilir. Metal kaplamanın yağlayıcı görevi görmek gibi avantajlı bir özelliğe sahip olması, özellikle şekillendirme sırasında oluşan düşük ve orta düzeyli yüzey basınçlarında faydalıdır.

Galfan kaplamanın katmanlı mikroyapısı, haddeli şekillendirme, zorlu derin çekme, profilleme ve bükme işleri için son derece uygundur. Çelik ve kaplamanın arayüzündeki ince ara metalik tabaka sayesinde, Galfan kaplama çok iyi bir çatlama direnci sunar. Bu iki özelliği nedeniyle Galfan, zorlu şekillendirme operasyonları için en tercih edilen kaplama türüdür.

Metal kaplamalı çeliklerde başarıyla şekillendirilmesi; bileşenin geometrisi, çelik sınıfı, metal kaplamanın türü ve kalınlığı, yüzey kalitesi ve koruması, ve şekillendirmede kullanılan alet konusunda yapılan seçimlere bağlıdır.

Kaynak

Genellikle metal kaplamalı ürünler farklı direnç kaynağı, lazer kaynağı ve ark kaynağını içeren çeşitli yöntemlerle kaynaklanabilir. Kaynaklama tavsiyelerine uyulduğu takdirde, kaynaklı bağlantıların mekanik özellikleri, kaplanmamış çeliğin özelliklerine eşittir. Galfan (ZA) kaplı çelikler, çinko (Z) kaplı çeliklerle aynı parametreler kullanılarak kaynaklanabilir. Eğer Galfan kullanımıyla kaplama kalınlığı azaltılırsa, gereken kaynaklama akımı daha düşük olacak ve kaynak elektrotlarının kullanım ömrü uzayacaktır.

Nokta kaynağı gibi direnç kaynağı yöntemleri en sık kullanılan yöntemlerdir ve metal kaplamalı çeliklerde mükemmel sonuç verirler. Çinko bazlı kaplamaların avantajlı korozyon önleyici özellikleri, ağırlıklı olarak düzgün yapılmış nokta kaynaklarında görülür. Metal kaplamalı malzemelerde nokta kaynağı, kaplamanın kontak direncinin daha düşük olması nedeniyle, kaplamasız çeliklere göre biraz daha yüksek akım ve elektrot kuvveti gerektirir. Benzer şekilde kaplama kalınlığının artması, gereken kaynaklama akımını da hafif artırır. Bu nedenle, kaynak elektrotlarının kullanım ömrünü uzatmak ve kaynak işlemini iyileştirmek için, kaynak uygulamalarında gereksiz kalınlıktaki kaplamalardan kaçınmanızı öneririz.

Dar (sadece birkaç mm) kaynak ve düşük ısı girdisi sayesinde, lazerle kaynaklama da metal kaplı malzemeler için idealdir. Herhangi bir ergitme kaynak yöntemi kullanıldığında, metal kaplama çelikte ısıtılan bölgeyi sınırlamak için ısı girdisi mümkün olan en düşük seviyede tutulmalıdır. Kaplamanın çizili alanlarına benzer şekilde, dar kaynakta da çinko bazlı kaplamanın kurban etkisi katodik bir korozyon koruması sağlar. Ancak, ergitme kaynağı işleminden sonra kaynak yerinin boyanması veya başka bir uygun kaplama ile korunması önerilir.

Çinko bazlı kaplanmış çelikler kaynaklanırken çinko oksit içeren kaynak dumanı oluştuğundan, işyerinin düzgün bir havalandırılma tertibatı olmalıdır.

Birleştirme

Tüm çinko bazlı kaplamalar, yüzeyin kullanılan yapışkan ile (epoksi, akrilik veya poliüretan yapışkan) eşleşmesi kaydıyla, yapışkanlı bağlama için son derece uygundur. Yapışkanlı bağlamanın bir avantajı da, kaplamanın bağlantı bölgesinde neredeyse bozulmadan kalması sayesinde, kaplamanın korozyon önleyici özelliklerini korumasıdır. İyi bir tutunma sağlayabilmek için, yapıştırılacak yüzeydeki her türlü yağ veya kirlilik gidebilmelidir. Yüzeyin kullanılan yapışkan ile uyumluluğu her zaman vaka bazında değerlendirilmelidir.

Mekanik birleştirme açısından bakıldığında ise, hem tırnak (örn. cıvata veya perçin) hem diğer türde yöntemler Galfan ile eşit derecede uygulanabilir. Örneğin kilitli ekler, katlama, klape ve basınçlı bağlantıların tümü, üstün şekillendirilebilirliği nedeniyle Galfan için uygundur. Lehimli bağlantılar için, Galfan ile birlikte alev arkı veya arklı lehim kullanılabilir. Çinko kaplı çelik için kullanılan yapışkanlar Galfan kaplı çelikte de kullanılabilir.

Boyama

Ürünleri boyama, nihai ürün için istenen rengi sağlamasının yanı sıra, nihai ürünün korozyon korumasını daha da iyileştirir. Çinko (Z) kaplamaya benzer şekilde, Galfan (ZA) da doğru boyalar kullanıldığında boyama için iyi bir alt tabaka sağlar. Çinko (Z) kaplamalı çeliklerle aynı boyalar ve boyama yöntemleri geçerlidir. Boyanan yüzey için yüksek bir yüzey kalitesi gerektiğinde, ince pasolu yüzey kalitesi B önerilir.

İyi bir tutuş sağlayabilmek için, boyanacak yüzeydeki her türlü yağ veya kirlilik gidebilmelidir. Ürünü alan fabrika, kaplama tutuşunu kolaylaştırmak için çinko-fosfatlama veya çinko bazlı kaplamalı çelikler için uygun diğer ön işlemleri kullanarak ürünü ön işlemden geçirilebilir.