Galvanneal-beläggning

Utmärkt korrosionsskydd för lackerade ståldelar

Galvanneal-beläggning (ZF) är en beläggning av zink-järnlegering som har utmärkta egenskaper för motståndssvetsning och lackvidhäftning. Den är perfekt för punktsvetsning och högklassig lackering.

Galvanneal-beläggningen ger förstklassiga lackerade ytor som håller för krävande förhållanden. Ytan på galvanneal-beläggningen är finstrukturerad, vilket ger ett attaktivt utseende på den lackerade ytan där lacken starkt häftar fast vid produkten. Därför har lackerade galvanneal-ytor även utmärkt korrosionsresistens. 

Galvanneal-beläggningen känns igen på sin gråaktiga, matta yta. Beläggningen tillverkas genom värmebehandling efter en kontinuerlig varmförzinkningsprocess. Under värmebehandlingen reagerar järnet i stålet med zinken och bildar zink-järnföreningar. Järnhalten i beläggningen är cirka 10 %. Följaktligen är beläggningen oslagbar för motståndssvetsning av belagt stål, vilket betyder att elektroderna får längre livslängd och låg kärvning.

Tack vare galvanneal-beläggningens uppoffrande karaktär ger beläggningen korrosionsskydd åt oskyddade stålytor såsom skärkanter och områden där beläggningen har skadats (repor, stötar m.m.).

SSAB erbjuder galvanneal-beläggningar med olika beläggningsstorlekar, ytkvaliteter och ytbehandlingar för att möta kraven från olika tillämpningar.

Beläggningstjocklek

Beläggningsbeteckning Minsta totala beläggningsmassa,
båda ytorna (g/m2) *
Vägledande värde för beläggningstjocklek per yta
typiskt (μm)
ZF080 80 6
ZF100 100 7
ZF120 120 8
ZF140 140 10

* i trepunktsprov

Utöver dessa beläggningsmängder som definierats enligt EN10346:2015 innehåller sortimentet beläggningar med garanterad minsta beläggningsmassa på båda ytorna samt andra tillverkarspecifikationer som är tillgängliga på begäran.

Bearbetning av galvanneal-belagt stål

Formning

Typiska formningsmetoder som bockning, sträckning och dragning lämpar sig för galvannealedbelagda stål när korrekta formningsparametrar används. Galvanneal-beläggning repas inte lätt under hantering eftersom den har högre hårdhet än traditionell zinkbeläggning (Z). Eventuell "pulverisering" vid dragning kan elimineras eller minimeras genom att lägga upp dragningsprocessen korrekt och även genom att använda tunna galvanneal-beläggningar som finns att tillgå i utbudet.

Svetsning

I allmänhet är galvanneal-belagda stål det bästa valet för olika slags motståndssvetsning. De är mer robusta att använda i svetsprocessen på grund av det mycket större svetsströmsintervallet jämfört med traditionella zinkbelagda (Z) stål. Genom att galvanneal-beläggningen kräver mindre ström förlängs även elektrodernas livslängd. Galvanneal-beläggningen har följaktligen ett suveränt beteende i motståndssvetsprocessen. Om svetsrekommendationer eller resultat av svetsmetodtester iakttas är de mekaniska egenskaperna i svetsade fogar jämförbara med fogar i obelagd plåt.

Lackering

Den matta finstrukturerade galvanneal-ytan ger utmärkt vidhäftning för lackering med hjälp av konventionella lackeringsmetoder. För att säkerställa god vidhäftning ska alla oljor och orenheter avlägsnas noggrant från de ytor som ska målas. Produkten kan förbehandlas med zinkfosfatering eller annan förbehandling som lämpar sig för zinkbelagt stål på den mottagande anläggningen för att förbättra beläggningens vidhäftning.

Om det krävs hög ytkvalitet på den lackerade ytan rekomederas trimvalsad ytkvalitet B.