Galfanbeläggning

Galfan - förbättrad formbarhet och korrosionsbeständighet

Galfan (ZA) är en beläggning av zink-aluminiumlegering som ger utmärkt korrosionsmotstånd och bättre formningsegenskaper än traditionell zinkbeläggning.

Galfanbeläggning har ett utomordentlig korrosionsmotstånd jämfört med traditionell zinkbeläggning. Det kan därför användas för att uppnå ökad livslängd på ståldelar eller för att ersätta traditionell zinkbeläggning med en tunnare Galfan-beläggning, som erbjuder både bättre svetsbarhet och bättre formningsegenskaper.

Galfanbeläggningen karaktäriseras av sin ljusa metalliska yta med svagt cellmönster. Den eutektiska blandningen av 95 % Zn och 5 % Al förbättrar beläggningens vidhäftning och möjliggör en lamellär beläggningsstruktur i mikroskala, vilket gör den till en bockbar beläggning som passar väl för djupdragning. Galfan ger klart bättre formbarhet än traditionell zinkbeläggning.

Galfanbeläggningen görs på båda sidor i en kontinuerlig varmförzinkningsprocess. Tack vare galfanbeläggningens uppoffrande karaktär ger beläggningen korrosionsskydd åt oskyddade stålytor såsom skärkanter och områden där beläggningen har skadats (repor, stötar m.m.). Fullt korrosionsskydd uppnås också på områden som formats kraftigt, eftersom flagningstendensen hos beläggning med låg friktion och tät vidhäftning är låg.

SSAB erbjuder galfanbeläggningar med olika tjocklek på beläggningen, ytkvaliteter och ytbehandlingar för att möta kraven från olika tillämpningar.

Beläggningstjocklek

Beläggningsbeteckning Minsta totala beläggningsmassa,
båda ytorna (g/m2) *
Vägledande värde för beläggningstjocklek per yta
typiskt (μm)
ZA095 95 7
ZA130 130 10
ZA155 155 11
ZA185 185 14
ZA200 200 15
ZA255 255 20
ZA300 300 23
* i trepunktsprov

Utöver de tjocklekar på galfanbeläggning som definierats enligt EN10346:2015 innehåller sortimentet olika slags asymmetriska beläggningar, beläggningar med lika stor minsta beläggningsmassa per yta samt andra tillverkarspecifikationer som är tillgängliga på begäran.

Bearbetning av galfanbelagt stål

Formning

Oftast kan därför samma formningsprocesser som för obelagt stål användas för stål med zinkbaserad beläggning utan några större modifieringar av processförhållandena. Små skillnader i ytbeteende kan kräva en del förändringar i till exempel smörjning, verktygsgeometri och hållkrafter. Metallbeläggningen har den positiva egenskapen den fungerar som ett utmärkt smörjmedel vid det låga och måttliga yttryck som uppstår vid formningen.

Den lamellära mikrostrukturen i galfanbeläggningen är ytterst väl lämpad för rullformning, krävande djupdragning, profilering och bockning. På grund av det tunna intermetalliska skiktet på gränssnittet mellan stålet och beläggningen har galfanbeläggningen utomordentlig sprickresistens. Dessa två egenskaper gör galfan till förstavalet för krävande formningsprocedurer.

Lyckad formning av metallbelagda stål är beroende av de val som gjorts angående komponentgeometri, stålsort, typ och tjocklek av metallbeläggning, ytkvalitet och skydd samt verktyg som används vid formningen.

Svetsning

I allmänhet kan metallbelagda produkter svetsas med olika svetstekniker, inklusive olika slags motståndssvetsning, lasersvetsning och bågsvetsning. Om svetsrekommendationerna följs är de mekaniska egenskaperna i svetsade fogar likvärdiga med fogarna i icke-belagd stål. Gallfanbelagda (ZA) stål kan svetsas med samma parametrar som zinkbelagda (Z) stål. Om beläggningstjockleken minskas genom att man använder galfan, krävs det mindre svetsström och svetselektroderna håller längre

Motståndssvetsning, t.ex. i form av punktsvetsning, är vanligast och ger utmärkta resultat med metallbelagda stål. De gynnsamma antikorrosiva egenskaperna hos den zinkbaserade beläggningen kvarstår huvudsakligen i områden som punktsvetsats korrekt. Punktsvetsning av metallbelagt material kräver något högre ström och elektrodstyrka än för obelagda stål på grund av beläggningens lägre kontaktresistens. På samma sätt kräver den större beläggningstjockleken högre strömstyrka. För att få bättre svetsbarhet och längre livslängd på svetselektroderna rekommenderas därför att undvika onödigt tjocka beläggningar i svetstillämpningar.

Lasersvetsning är också idealiskt för metallbelagda material tack vare den smala svetsen (bara ett par mm) och höga värmetillförseln. Om man använder smältsvetsning av något slag ska värmetillförseln vara så liten som möjligt för att begränsa det uppvärmda området av den metallbelagda plåten. På samma sätt som vid sprickor i beläggningen ger den uppoffrande effekten hos den zinkbaserade beläggningen ett katodiskt skydd även i den smala svetsen. Vi rekommenderar dock att svetsområdet målas eller skyddas av annan lämplig beläggning efter smältsvetsningen.

Arbetsplatsen måste ventileras ordentligt, eftersom svetsning av stål med zinkbaserad beläggning bildar svetsångor som innehåller zinkoxid.

Hopfogning

Alla zinkbaserade beläggningar lämpar sig väl för limning, förutsatt att ytan matchas med det lim (epoxy, akryl eller polyuretan) som används. En fördel med limning är att det bevarar de antikorrosiva egenskaperna hos beläggningen, eftersom beläggningen i princip förblir intakt i fogområdet. För att säkerställa god vidhäftning ska alla oljor och orenheter avlägsnas noggrant från de ytor som ska limmas ihop. Ytans kompatibilitet med limmet ska alltid undersökas från fall till fall.

När det gäller mekaniska fogar kan både metoder med förband (t.ex. bultar och nitar) och utan förband användas för galfan. Exempelvis lämpar sig både falsfogning, veckning, förband och kompressionsfogar för galfan på grund av dess överlägsna formbarhet. Vad gäller lödfogar kan både flamlödning och båglödning användas för galfan. Lim som används för zinkbelagda stål kan också användas för galfanbelagt stål.

Lackering

Förutom att ge den önskade färgen åt slutprodukten ger lackeringen bättre korrosionsskydd till produkten. Liksom zinkbeläggning (Z) ger galfan (ZA) ett bra underlag för lackering när rätt lack används. Samma lacker och lackeringsmetoder används som för zinkbelagda (Z) stål. Trimvalsad ytkvalitet B rekommenderas när det krävs hög ytkvalitet på den lackerade ytan.

För att säkerställa god vidhäftning ska alla oljor och orenheter avlägsnas noggrant från de ytor som ska målas. Produkten kan förbehandlas med zinkfosfatering eller annan förbehandling som lämpar sig för zinkbelagt stål på den mottagande anläggningen för att underlätta vidhäftningen.