Historia klienta

Naczepy samowyładowcze — o długości od 7.5 do 11.5 m - na podstawie wspólnego projektu i komponentów

12. stycznia 2023 6 min czytania

Nowa zabudowa ze stalowym podwoziem

Szczegóły

Kraj Hiszpania
Firma Zamarbu
Branża Producenci przyczep i zabudów

Zamarbú to średniej wielkości firma zlokalizowana w Manzanares, w środkowej Hiszpanii, specjalizująca się w produkcji naczep. Zamarbú jest dobrze znana ze swoich lekkich, aluminiowych naczep.

Szczegóły

Kraj Hiszpania
Firma Zamarbu
Branża Producenci przyczep i zabudów

Opracowanie nowej, modułowej linii naczep samowyładowczych

Zamarbú chciało stworzyć ofertę lekkich podwozi ze stali, o długości od 7500mm do 11500mm, dla różnych typów naczep. Celem było opracowanie dodatkowej linii produktów Zamarbú, z myślą o aktywnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje rosnący rynek dla lekkich przyczep stalowych.

Nowe podwozie ze stali musiało być konkurencyjne w stosunku do dotychczasowych modeli aluminiowych zarówno ze względu na masę, jak i sztywność skrętną. Plus, Zamarbú chciało uzyskać komponenty, które byłyby modułowe i odpowiednie dla kilku modeli, co zapewniłoby elastyczność oferty produktowej oraz efektywną kosztowo produkcję.

Wiedza w zakresie lekkich projektów ze stali i DFM

Zamarbú zwróciło się do działu inżynierii produktu w SSAB, by skorzystać z wiedzy na temat lekkich projektów ze stali oraz projektowania pod kątem możliwości produkcyjnych (DFM). W przypadku DFM, Zamarbú chciało, by wszystkie nowe komponenty były wytwarzane przy użyciu obecnego sprzętu znajdującego się w ich fabryce.

Projekt rozpoczął się od warsztatów innowacyjności, które bazują na metodologii lean SSAB ONE. Wszystkie strony zebrały się, by ustalić cele i priorytety mające towarzyszyć projektowaniu, rozwojowi produktu i inżynierii. Warsztaty pomogły zredukować ilość czasu potrzebnego na wszechstronny rozwój produktu do mniej niż 3 miesięcy, dzięki maksymalnej współpracy i transparentności.

Powtarzalność projektu optymalizuje produkcję i funkcjonalność naczep.

Eksperci SSAB przedstawili Zamarbú dwa różne rozwiązania projektowe dla głównej belki wzdłużnej. Oba projekty miały zapewniać modularność dla całego zakresu długości podwozi, tj. od 7500 mm do 11500 mm.

Pierwszą opcję projektową stanowiła główna belka składająca się z trzech komponentów: belki przedniej i belki tylnej, połączonych odlewaną gęsią szyjką (gooseneck). Projekt ten zapewniał dużą elastyczność produkcji, ale nie był najlepszy pod względem masy i kosztów. Oprócz tego, że był cięższy, naprężenia na łączenie typu gooseneck były zbyt wysokie. Poza tym, ceowniki musiały być połączone z gęsią szyjką, co przeszkadzało w połączeniu z innymi komponentami i mechanizmami.

Podwozie z gęsią szyjką

Podwozie z gęsią szyjką

Gooseneck FEM

Gooseneck FEM

odlew FEM

Casting FEM

Drugą opcją projektową był główny dwuteownik ze wspólnymi elementami dla komponentów tylnych i przednich. Ten projekt wymagał większej liczby komponentów niż pierwsza opcja, ale był zdecydowanie lżejszy i efektywniejszy kosztowo.

Podwozie z dwuteownikiem

Podwozie z dwuteownikiem

Modele parametryczne 2D i 3D CAD dla całego zakresu wymiarów

Dział inżynierii produktu SSAB dostarczył Zamarbú również modele parametryczne 2D i 3D CAD, obejmujące całą ofertę produktową, we wszystkich długościach.

Podwozie 7500

Podwozie 7500

Podwozie 10450

Podwozie 10450

Zespół SSAB co tydzień spotykał się z przedstawicielami Zamarbú. Na spotkaniach dzielono się bieżącymi informacjami oraz dyskutowano na temat projektu komponentów. Dział inżynierii produktu SSAB przedstawił kilka iteracji projektu, zanim wszystkie kryteria zostały spełnione i zatwierdzone przez Zamarbú. Jako część tego procesu, SSAB dostarczyło również kilka symulacji FEM dla najbardziej restrykcyjnych scenariuszy ładunku, aby przeanalizować skręty i, na początku wyładunku, ugięcia.

Podwozie FEM

FEM Chassis tipping

Zamarbú skorzystało również z wiedzy SSAB, by oszacować wykonalność produkcji i przeanalizować koszt każdego komponentu. Dla wszystkich komponentów ustandardyzowano grubości blachy stalowej - nie tylko w celu redukcji zapasów i kosztów, ale także dla optymalizacji zagnieżdżania w trakcie procesu cięcia.

Lekkie podwozie naczepy z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej

SSAB zaproponowało wysokowytrzymałą stal konstrukcyjną Strenx® 700MC Plus dla całego podwozia, co pozwoliło na użycie węższych promieni gięcia, dla zwiększenia sztywności statycznej i odporności na zmęczenie. Wszystkie komponenty podwozia zaprojektowano z myślą o znakomitej funkcjonalności, a przy tym maksymalnej lekkości. Na lekkość wpłynęła optymalizacja grubości komponentu - nawet takie szczegóły jak cięcie otworów podwozia w trójkątne wzory.

Kompletne podwozie 7500

Kompletne podwozie 7500

SSAB zaprojektowało komponenty także pod tym kątem, by były łatwe do wyprodukowania na aktualnych maszynach Zamarbú i proste w montażu.

Przedstawione projekty, ze szczegółowymi dokumentami produkcyjnymi i montażowymi, umożliwiły Zamarbú produkcję podwozia o dowolnej długości – od 7500 mm do 11500 mm – na bazie tego samego projektu i w dużym stopniu z tych samych komponentów dla wszystkich wymiarów.

W czasie nieprzekraczającym 3 miesięcy Zamarbú wkracza na rynek z ofertą lekkich stalowych naczep samowyładowczych

Nowa linia podwozi naczep samowyładowczych Zamarbú ma praktycznie taką samą masę jak podwozia wykonane z aluminium - i ich czas montażu jest prawie taki sam. Koszty jednostki są jednak o 8% niższe w porównaniu do podwozia z aluminium. W ciągu zaledwie 3 miesięcy, oferta produktowa Zamarbú poszerzyła się znacznie z myślą o rosnącym rynku lekkich, stalowych podwozi naczep.

Oferta podwozi

Oferta podwozi

Detal podwozia z gęsią szyjką

Detal podwozia z gęsią szyjką

Detal blachy podwozia

Detal blachy podwozia

"Chcemy podziękować zespołowi inżynierii produktu SSAB za znakomicie wykonaną pracę. Możliwość wspólnej pracy i zyskania wiedzy była dla nas przyjemnością i przywilejem. Z pewnością będziemy ponownie współpracować w przyszłości nad kolejnymi projektami."

Industrias ZAMARBÚ S.L.

Szybsze innowacje i rozwój produktów

Dział inżynierii produktu (PE) firmy SSAB to globalne źródło innowacji, rozwoju produktów i usług inżynieryjnych. Usługi PDE przyspieszą wdrożenie Twojego produktu – od wstępnych koncepcji do ostatecznej produkcji. Przedstaw nam swój pomysł na produkt.