Efektywność CO₂

Firma SSAB jest zaangażowana w stałe prace środowiskowe mające na celu minimalizację negatywnego wpływu naszych działań na środowisko. Nasze piece hutnicze należą do najbardziej efektywnych na świecie, jeśli chodzi o możliwie małe emisje CO₂. Pomimo tego, nieustannie szukamy możliwości dalszej poprawy.

Emisje CO2 z produkcji stali

Istnieją dwa różne sposoby produkcji stali. Różnica w procesach dotyczy surowca – czy jest to ruda żelaza czy złom metalowy ze stali z recyklingu. Obecnie dostępny złom zaspokaja około 30% zapotrzebowania na nową stal, co oznacza, że jesteśmy zależni zarówno od stali produkowanej ze złomu, jak i od stali wytwarzanej z pierwotnego materiału, czyli tzw. bazującej na rudach produkcji wielkopiecowej. Szacuje się, że w 2050 roku, stal ze złomu będzie pokrywać 50% zapotrzebowania, co oznacza, że drugie 50% stali będzie nadal produkowane z pierwotnych surowców.

Dowiedz się więcej o procesach produkcji stali SSAB

 

SSAB i emisje CO2

W 2018 roku bezpośrednie emisje dwutlenku węgla CO2 w SSAB wyniosły 9.8 mln ton. Około 90% łącznych emisji CO2 SSAB generowane jest podczas produkcji stali na bazie rudy żelaza w hutach spółki w Luleå, Oxelösund i Raahe, a 98% tych emisji związane jest z procesami metalurgicznymi, m.in. z użyciem węgla i węgla koksującego jako reduktorów. W 2018 roku bezpośrednie emisje z produkcji stali w Skandynawii wyniosły 9.0 mln ton. Gazy cieplarniane wytwarzane podczas produkcji stali w Skandynawii podlegają Europejskiemu Systemowi Handlu Emisjami. W 2018 roku bezpośrednie emisje z produkcji stali na bazie złomu metalowego w USA wyniosły 0.7 mln ton.

SSAB należy do najlepszych na świecie producentów stali na bazie rudy żelaza, jeśli chodzi o ograniczanie ilości CO2 – o 7% lepsza od średniej europejskiej. Poniższy wykres porównuje emisje CO2 SSAB z produkcji stali na bazie rudy żelaza ze średnimi emisjami CO2 producentów stali z innych regionów.

Efektywna pod względem CO2 produkcja stali


Źródło: Stahl-Zentrum, dane za 2012

W praktyce oznacza to, że jeśli produkcja SSAB zostanie przeniesiona poza Skandynawię do innej części UE 15, emisje wzrosną o 600 000 ton, równe 300 000 samochodów, z których każdy przejedzie 10 000 km.

 

Cel SSAB - redukcja emisji CO2

Celem SSAB jest redukcja emisji CO2 we własnej produkcji stali. Trwała redukcja ma wynosić 300 000 ton emisji CO2 do końca roku 2020, w porównaniu do poziomu z 2014 roku.

 

CO2 mix w SSAB

Ważne jest, by oddzielić emisje CO2 z surowców używanych w procesie produkcji od emisji CO2 pochodzących z paliw używanych w produkcji, ponieważ możliwości poprawy efektywności CO2 są różne w zależności od pochodzenia emisji. 90% globalnych emisji CO2 SSAB pochodzi od surowców, a 10% od paliw. Ogólnie w krajach skandynawskich, proporcje te wynoszą odpowiednio 95% i 5%. Emisje CO2 z transportu wynoszą mniej niż 1% łącznych emisji.

 

Emisje CO2 związane z rudą żelaza stanowią 90% łącznych emisji CO2 SSAB

Piece hutnicze SSAB należą do najbardziej efektywnych na świecie, a potencjał dalszej redukcji emisji przy obecnej technologii jest bardzo ograniczony. Nie ma dzisiaj takiej technologii, która mogłaby zastąpić węgiel używany jako surowiec w produkcji stali, co oznacza, że potrzebny jest przełom technologiczny, by znacznie ograniczyć emisje. Ważna jest współpraca całej branży i wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych zmniejszających wpływ procesów produkcji stali na środowisko. W Skandynawii SSAB współpracuje z KTH Royal Institute of Technology w Sztokholmie, Luleå University of Technology, Dalarna University, Swerea, Oulu University, Aalto University, Åbo Akademi Univercity oraz VTT Technical Research Centre w Finlandii. W USA, ważnym partnerem dla SSAB jest American Iron and Steel Association.

Dowiedz się więcej o inicjatywie HYBRIT