Zmień stal na lepszą i zmniejsz emisje CO₂ dzięki koncepcji SSAB EcoUpgraded

Wspólnie z klientami, SSAB nieustannie udoskonala materiały i projekty zastosowań. Korzyści przejścia na stal o wysokiej wytrzymałości obejmują zmniejszenie masy, poprawę ekonomiki paliwowej oraz wydłużenie okresu użytkowania produktów – wszystko to znacząco przyczynia się do zmniejszenia wpływu produktów na środowisko.

Celem koncepcji EcoUpgraded jest identyfikacja takich zastosowań produktów, w których widać możliwość redukcji emisji CO2 podczas ich użytkowania. Przyglądając się każdemu indywidualnemu przypadkowi, SSAB może porównać potencjalne oszczędności CO2 w trakcie etapu użytkowania z emisjami CO2 generowanymi podczas produkcji, identyfikując w ten sposób te produkty, które najbardziej skorzystają ze zmiany stali na stal o wysokiej wytrzymałości.

EcoUpgraded symbol

1. Jak oszczędzać dwutlenek węgla

Koncepcja SSAB EcoUpgraded pomaga oszczędzać CO2 zarówno w produkcji stali, jak i podczas całego okresu użytkowania produktu końcowego. Do oszczędności CO2 przyczynia się efektywność materiałowa i transportowa.

Dzięki stali o wysokiej wytrzymałości, można zaprojektować produkt końcowy o mniejszej masie (mniejsza ilość wyprodukowanej stali). Dzięki stali trudnościeralnej i stali o wysokiej wytrzymałości, produkt końcowy jest również trwalszy (dłuższy okres użytkowania). Dzięki mniejszej masie, produkt końcowy potrzebuje mniej paliwa do tej samej pracy (mniejsza masa). Mniej przejazdów dla tej samej wielkości ładunku to efekt tego, że mniejsza masa własna prowadzi do większej ładowności (większa nośność).

2. Koszyk oszczędności CO₂

Oszczędności CO2 są inne dla każdego zastosowania, w zależności od tego, czy w projekcie kluczowe znaczenie ma określona masa. W przypadku projektu, gdy masa nie ma krytycznego znaczenia, oszczędności CO2 pochodzą z mniejszej masy i mniejszej ilości produkowanej stali. Jeśli masa ma krytyczne znaczenie, także większa nośność przyczynia się do oszczędności. Dodatkowo, poprzez dłuższy okres użytkowania wpływ ma również użycie stali trudnościeralnej.

3. Czas zwrotu w przypadku emisji CO₂

Dzięki zmianie stali na stal z SSAB, producenci są w stanie szybko skompensować emisje CO2 pochodzące z produkcji stali w trakcie użytkowania produktu. A po osiągnięciu progu rentowności, produkt nadal będzie przynosił oszczędności CO2 przekraczające wielokrotnie oryginalny dług CO2.

Kalkulacje i prognozy nt. EcoUpgraded

EcoUpgraded cases

Read other Hardox and Strenx EcoUpgraded cases