Zrównoważona oferta

Jednym z najważniejszych czynników w dążeniach do zrównoważonego rozwoju jest koncepcja, w której dbałość o środowisko i maksymalizacja wydajności idą ramię w ramię, jeśli chodzi o produkty i procesy naszych klientów. Kierując naszą działalnością w zrównoważony sposób, nie tylko możemy zrealizować nasze cele stania się jedną z najbardziej zrównoważonych spółek stalowych na świecie, ale także możemy poprawić naszą zdolność osiągania dobrych wyników finansowych i operacyjnych. Mając to na uwadze, SSAB wprowadza nowe inicjatywy w ramach zrównoważonej oferty, które pomagają nam zademonstrować wyraźne korzyści naszych produktów dla naszych klientów, jak również umocnić nasz korporacyjny wizerunek firmy stwarzającej warunki współpracy na rzecz zrównoważenia i efektywności.

Koncepcja SSAB EcoUpgraded

Koncepcja EcoUpgraded ma na celu identyfikację produktów, które wykazują potencjał oszczędności emisji CO2 w trakcie użytkowania. Analizując każdy konkretny produkt, SSAB może porównać potencjalne oszczędności CO2 w trakcie jego użytkowania z emisjami CO2 pochodzącymi z produkcji, co pozwala wskazać takie produkty, dla których zmiana stali na stal o wysokiej wytrzymałości będzie najbardziej korzystna.
steel life cycle graph

Cykl życia stali

Stal należy do najbardziej przetwarzalnych materiałów na świecie i może być poddawana recyklingowi nieskończoną ilość razy bez utraty jej własności.

sustainability image

Zrównoważenie i stale wysokowytrzymałe

Potencjał redukcji masy przy jednoczesnym wzroście produktywności i trwałości wyrobów końcowych to kluczowy aspekt środowiskowy z perspektywy cyklu życia produktów.

image

Zrównoważone rozwiązania budowlane

Ruukki Construction nieustannie opracowuje nowe produkty i rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną podczas produkcji i w całym cyklu życia budynków.