Sustainability Expedition: gdzie stal spotyka się ze zrównoważeniem

Znamy naszą stal. Firma SSAB działa w branży stalowej od ponad 140 lat, dostarczając ten podstawowy materiał do budowy naszego świata. W tej branży jest nadal coś ważnego do zrobienia – pozostaje ona poważnym źródłem emisji CO₂. Dlatego SSAB podejmuje kolejny krok i kontynuuje intensywne prace na rzecz efektywności zasobów i redukcji wpływu na środowisko.

Dzięki tzw. Sustainability Expedition, SSAB odpowiada na pilną potrzebę walki ze zmianą klimatu i zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości. Oznacza to coś więcej niż dyskusje - oznacza przywództwo, innowacyjność i konkretne działania. Bycie zrównoważoną spółką obejmuje wszystko, począwszy od własnych działań po wsparcie klientów w realizacji ich celów dotyczących zrównoważenia oraz ciągłe poszukiwanie nowych możliwości rozwoju.

Zmiana klimatu w centrum uwagi – ankieta o zrównoważeniu

Zebraliśmy odpowiedzi od ponad 3000 osób ankietowanych w Szwecji i w Finlandii w dniach 4-8 grudnia 2018 roku, by poznać poglądy opinii publicznej na temat zrównoważenia i tego, co jest ważne dla ochrony naszej planety. Rezultaty są reprezentatywne dla populacji krajowych, uwzględniających zarówno pracujących, jak i uczących się mieszkańców Finlandii i Szwecji.

Do ważnych wniosków należy fakt, że ponad 80% ankietowanych ma poczucie, że dyskusje o zmianach klimatycznych nasiliły się w ostatnim czasie. Większość osób w obu krajach uważa również, że zmiana klimatu stanowi jedno z największych zagrożeń dla ludzkości, wraz z malejącą ilością zasobów, zanieczyszczeniem i coraz większą populacją.

Ale kto ponosi za to odpowiedzialność? Zaledwie około 20% osób powiedziało, że są świadomi działań i celów lokalnych firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firmy były traktowane na równi z międzynarodowymi umowami i organizacjami pozarządowymi jako odpowiedzialne za działania na rzecz ograniczenia skutków zmiany klimatu. Większość respondentów oczekiwała większej jasności i większej ilości informacji, zwłaszcza w odniesieniu do konkretnych działań podejmowanych przez firmy. Jako firma, musimy odpowiedzieć na te oczekiwania.


Zrównoważone działania walczą ze zmianą klimatu

Zrównoważone działania mają podstawowe znaczenie dla ochrony środowiska, ale także dla biznesu. Już dzisiaj mamy piece hutnicze emitujące dużo mniej CO2, o 7% mniej niż średnia w Unii Europejskiej. W USA stosujemy elektryczne piece łukowe do produkcji stali, wykorzystując ponad 95% metalowego złomu z recyklingu w procesie produkcji.

Nasza technologia wielkopiecowa w Europie zostanie zastąpiona elektrycznymi piecami łukowymi, poczynając od 2025 roku w Oxelösund, w Szwecji i kontynuując w latach 2030–2040 w Raahe, w Finlandii i w Luleå, w Szwecji. Wraz z udoskonalaniem naszych procesów technologicznych, będziemy w stanie zredukować obecne emisje o 25% do 2025 roku i wyeliminować je całkowicie do 2045 roku.

Produkcja stali bez paliw kopalnych do 2045

HYBRIT, czyli Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology, to wspólny projekt SSAB i największego europejskiego producenta rudy żelaza LKAB oraz jednego z największych europejskich producentów energii elektrycznej Vattenfall. W nowej technologii węgiel koksujący, stosowany tradycyjnie do produkcji stali w oparciu o rudę żelaza, zastąpiony zostaje wodorem. Dzięki zastosowaniu wodoru jako reduktora, produktem ubocznym w procesie jest woda, a nie dwutlenek węgla – co eliminuje emisje CO2 w produkcji stali. W efekcie powstaje rewolucyjna stal na bazie pierwszej na świecie niezawierającej paliw kopalnych technologii produkcji.

Ambitny projekt jest już wdrażany w formie budowy pilotażowego zakładu w Luleå, w północnej Szwecji, który zacznie działać w 2020 roku. Celem jest rozwiązanie w postaci stali bez paliw kopalnych do 2035 roku oraz całkowite uwolnienie się od paliw kopalnych do 2045 roku.

Dzięki wprowadzeniu w życie tego nowego procesu, SSAB będzie w stanie wyeliminować 10% emisji CO2 w Szwecji i 7% w Finlandii. Mamy nadzieję, że ustanowimy precedens w bardziej zrównoważonej produkcji stali na całym świecie, by walczyć ze zmianami klimatu.

Innowacje produktowe na rzecz zrównoważenia i wydajności

Klienci oczekują najwyższej jakości, ale jednocześnie wymagają efektywnych i zrównoważonych rozwiązań. W skrócie, stale SSAB o wysokiej wytrzymałości zapewniają zrównoważoną odpowiedź na wiele wymagań stawianych przez naszych klientów.

Dobrym przykładem korzyści są kalkulacje dostępne w ramach koncepcji SSAB EcoUpgraded. Potrafimy identyfikować produkty, które w fazie użytkowania emitują mniej CO2 . Porównując potencjalne oszczędności CO2 na etapie użytkowania z ilością CO2 emitowanego podczas produkcji, widzimy korzyści dla środowiska, jakie daje zmiana stali na stal wysokowytrzymałą.

Razem w projekcie Sustainability Expedition

Sustainability Expedition to podróż, która wymaga współpracy i partnerstwa. Pracujemy wspólnie z lokalnymi organizacjami, rządami i uczelniami, by zamienić nasze plany zrównoważonego rozwoju w rzeczywistość. Wewnątrz SSAB, zachęcamy wszystkich pracowników do wspólnych działań na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Cały czas rozwijamy naszą markę i pozycję ważnego gracza w globalnej branży stalowej. Nasza droga wymaga nowych wizji, nowych koncepcji. Zapraszamy do udziału w Sustainability Expedition – nowa generacja ekspertów wzmocni nasze dążenia do przyszłości bez paliw kopalnych.