Galfan-pinnoite

Galfan – tavallista parempi muovattavuus ja korroosionkestävyys

Galfan (ZA) on sinkin ja alumiinin seos, jonka korroosiosuojaus- ja muovausominaisuudet ovat erinomaisia perinteiseen sinkkipinnoitteeseen verrattuna.

Galfan-pinnoitteella on erinomainen korroosionkestävyys perinteiseen sinkkipinnoitteeseen verrattuna. Siksi sitä voidaankin käyttää teräsosissa, joiden täytyy kestää pitempään, tai ohuemmalla Galfan-pinnoitteella voidaan korvata perinteinen sinkkipinnoite, jolloin sekä hitsattavuus- että muovattavuusominaisuudet paranevat.

Galfan-pinnoitteen tunnistaa sen kirkkaasta metallipinnasta, jossa näkyy kevyt solumainen kuvio. Galfan-pinnoitteessa on 95 % sinkkiä ja 5 % alumiinia, mikä parantaa pinnoitteen tarttumista ja tekee pinnoitteen mikrorakenteesta lamellisen. Tällöin pinnoitteesta tulee taipuisa, ja se soveltuu erinomaisesti syvävetoon. Galfan-pinnoitteen muovattavuus on selkeästi parempi kuin perinteisen sinkkipinnoitteen.

Galfan-pinnoite valmistetaan levyn molemmille puolille jatkuvatoimisessa kuumasinkitysprosessissa. Galfan-pinnoitteen suojaavien ominaisuuksien ansiosta pinnoite suojaa teräksen korroosiolle altistuvia alueita, esimerkiksi leikkausreunoja, ja alueita, joilla pinnoite on vaurioitunut (naarmut, iskut jne.). Myös voimakkaasti muovatut kohteet voidaan suojata korroosiolta täysin, sillä pienikitkainen, tiiviisti kiinnitetty pinnoite ei lohkeile helposti.

SSAB tarjoaa eri käyttökohteisiin eripaksuisia Galfan-pinnoitteita erilaisilla pinnanlaaduilla ja suojauksilla.

Pinnoitteen paksuus

Pinnoitteen merkintä Pinnoitteen vähimmäismassa yhteensä,
molemmat puolet (g/m2) *
Ohjeellinen arvo pinnoitteen paksuudelle yhdellä puolella,
tyypillinen (μm)
ZA095 95 7
ZA130 130 10
ZA155 155 11
ZA185 185 14
ZA200 200 15
ZA255 255 20
ZA300 300 23
* kolmen näytteen koe

EN10346:2015-standardin mukaisten Galfan-pinnoitteen massojen lisäksi tarjoamme erilaisia epäsymmetrisiä pinnoitteita sekä pinnoitteita, joiden vähimmäismassa pintaa kohden on molemmilla puolilla sama. Myös muita, OEM-vaatimukset täyttäviä pinnoitteita on saatavilla erikseen kysyttäessä.

Galfan-pinnoitetun teräksen käsittely

Muovaus

Sinkkipinnoitettuja teräksiä voidaan tavallisesti muovata lähes samalla tavoin kuin pinnoittamattomia teräksiä, ilman suurempia muutoksia. Pienet erot pinnoitteen käyttäytymisessä saattavat vaatia joitakin muutoksia – esimerkiksi voitelussa, työkaluissa tai pitovoimassa. Metallipinnoitteen etuna on, että se toimii myös voiteluaineena muovauksessa alhaisia tai keskitasoisia pintapaineita käytettäessä.

Galfan-pinnoitteen lamellinen mikrorakenne soveltuu erinomaisesti rullamuovaukseen, vaativaan syvävetoon, profilointiin ja taivutukseen. Galfan-pinnoitteen rakenteen ansiosta pinnoite ei säröile muovauksessa. Nämä kaksi ominaisuutta tekevät Galfan-pinnoitteesta ihanteellisen materiaalin vaativaan muovaukseen.

Metallipinnoitettujen terästen muovauksen onnistuminen riippuu komponenttien geometriaan, teräslajiin, metallipinnoitteen tyyppiin sekä paksuuteen, pinnanlaatuun ja suojaukseen liittyvistä valinnoista ja muovaukseen käytettävistä työkaluista.

Hitsaus

Metallipinnoitettuja teräksiä voidaan tavallisesti hitsata useilla eri menetelmillä, esimerkiksi vastus-, laser- tai kaarihitsaamalla. Kunhan hitsaussuosituksia noudatetaan, hitsiliitosten mekaaniset ominaisuudet pysyvät samoina kuin pinnoittamattomien terästen. Galfan-pinnoitettuja (ZA) teräksiä voidaan hitsata samoilla parametreilla kuin sinkkipinnoitettuja (Z) teräksiä. Jos pinnoitteen paksuutta pienennetään käyttämällä Galfan-pinnoitetta, voidaan käyttää pienempää hitsausvirtaa, ja samalla hitsauselektrodien käyttöikä pitenee.

Tavallisimmin käytetään vastushitsausmenetelmiä, esimerkiksi pistehitsausta, jolla päästään erinomaisiin tuloksiin metallipinnoitettua terästä hitsattaessa. Sinkkipinnoitteen korroosionesto-ominaisuudet säilyvät niillä alueilla, joilla pistehitsaus on tehty oikein. Metallipinnoitetun teräksen pistehitsauksessa on käytettävä hieman suurempaa hitsausvirtaa ja puristusvoimaa kuin pinnoittamattomia teräksiä hitsattaessa, sillä pinnoitteen pintavastus on alhaisempi. Hitsausvirtaa on lisättävä pinnoitteen paksuuden kasvaessa. Jotta hitsaaminen olisi helpompaa ja hitsauselektrodien käyttöikä pitempi, suosittelemmekin välttämään tarpeettoman paksuja pinnoitteita, jos tuotteita täytyy hitsata.

Metallipinnoitetut teräkset soveltuvat ihanteellisesti myös laserhitsaukseen kapeiden hitsaussaumojen (vain muutama millimetri) ja alhaisen lämmöntuonnin ansiosta. Sulahitsausmenetelmiä käytettäessä lämmöntuonnin on oltava niin alhainen kuin mahdollista, jotta lämmön vaikutusalue pysyisi mahdollisimman pienenä metallipinnoitetuissa levyissä. Sinkki antaa ohuille hitsaussaumoille katodisen korroosiosuojan samalla tavoin kuin pinnoitteen naarmuuntuneille alueille. Hitsausalue on kuitenkin syytä maalata tai suojata jollakin muulla tarkoitukseen soveltuvalla pinnoitteella sulahitsauksen jälkeen.

Työskentelyalueen asianmukaisesta ilmanvaihdosta on huolehdittava, sillä sinkkipinnoitettujen terästen hitsauksen aikana muodostuu sinkkioksidia sisältäviä höyryjä.

Liittäminen

Kaikki sinkkipohjaiset pinnoitteet soveltuvat hyvin liimaukseen, kunhan käytettävä liima (epoksi, akryyli- tai polyuretaaniliima) on pinnoitteen kanssa yhteensopiva. Liimaamisen etuna on esimerkiksi se, että sen avulla pinnoitteen korroosionesto-ominaisuudet säilyvät, sillä pinnoite pysyy lähes muuttumattomana liitosalueella. Liimattavilta pinnoilta on poistettava huolellisesti kaikki öljy ja lika, jotta liima tarttuisi kunnolla. Pinnan ja liima-aineen yhteensopivuus on aina varmistettava tapauskohtaisesti.

Mekaanisessa liittämisessä Galfan-pinnoitteen kanssa voidaan joko käyttää tai olla käyttämättä kiinnitystarvikkeita (esim. pultteja tai niittejä). Koska Galfan-pinnoitteella on erinomainen muovattavuus, sen kanssa voidaan käyttää niin lukkosaumoja, taitoksia kuin puristusliitoksiakin. Juottoliitosten tapauksessa Galfan-pinnoitteen kanssa voidaan käyttää sekä liekki- että kaarijuottoa. Galfan-pinnoitetun teräksen kanssa voidaan käyttää samoja liima-aineita kuin sinkkipinnoitetuille teräksille.

Maalaus

Sen lisäksi että tuote saadaan maalaamalla halutun väriseksi, maalipinta myös parantaa lopputuotteen korroosiosuojaa. Sinkkipinnoitteen (Z) tavoin myös Galfan-pinnoite (ZA) on hyvä alusta maalaamiselle, kunhan käytetään oikeanlaisia maaleja. Tälle pinnoitteelle voidaan käyttää samoja maaleja ja maalausmenetelmiä kuin sinkkipinnoitteelle. Jälkivalssattua B-pinnanlaatua suositellaan, jos maalatun pinnan laadun on oltava erinomainen.

Maalattavilta pinnoilta on poistettava huolellisesti kaikki öljy ja lika, jotta maali tarttuisi kunnolla. Pinta voidaan esikäsitellä sinkkifosfatoimalla tai jollakin muulla sinkkipinnoitetulle teräkselle soveltuvalla esikäsittelyllä, jotta maalin tartunta varmistetaan.