Historia klienta

Nowe wywrotki do złomu stalowego oszczędzają czas i 140 000 USD rocznie na kosztach operacyjnych

14. listopada 2022 6 min czytania

Szczegóły

Kraj Szwecja
Firma SSAB
Branża Dystrybutorzy stali i udziałowcy

Zakład walcowania taśm SSAB w Borlänge w Szwecji produkuje ciężki złom stalowy jako produkt uboczny przetwarzania stalowych kęsisk płaskich na kręgi i blachy walcowanej na zimno i na gorąco stali o wysokiej wytrzymałości. Ciężki złom stalowy był odbierany z huty i ładowany do węglarki – kolejowego wagonu towarowego o otwartym od góry nadwoziu. Złom był następnie przewożony koleją do huty SSAB w Luleå w północnej Szwecji w celu przetworzenia go na nowe arkusze stalowe.

Stosowany wcześniej wagon kolejowy – węglarka z wysokimi ścianami i otwartym nadwoziem – do przewozu ciężkiego złomu stalowego.

Szczegóły

Kraj Szwecja
Firma SSAB
Branża Dystrybutorzy stali i udziałowcy

Opracowanie wydajniejszego procesu rozładunku złomu

Dział logistyki SSAB chciał usprawnić proces rozładunku złomu stalowego w hucie Luleå. Istniejąca metoda wymagała użycia dźwigu do przeniesienia złomu z wagonu kolejowego na ciężarówkę-wywrotkę, która następnie transportowała ładunek na złomowisko huty. Proces ten pochłaniał 33 roboczogodziny tygodniowo.

Celem było wyeliminowanie konieczności użycia dźwigu i ciężarówki i zamiast tego wykorzystanie istniejących wózków widłowych do rozładunku nowych kontenerów na złom – wywrotek montowanych na wagonach kolejowych, opróżnianych bezpośrednio na złomowisko w Luleå.

Wyzwania związane z projektowaniem nowych kontenerów na złom stalowy

  • Masa: Masa każdego nowego kontenera musiała być jak najniższa, aby zmaksymalizować ilość przewożonego złomu stalowego, a jednocześnie konstrukcja musiała być solidna, aby wytrzymać uderzenia stali o stal.
  • Kompatybilność: Aby zamocować kontenery-wywrotki na wagonie kolejowym, ramy kontenerów musiały być kompatybilne z konfiguracjami ograniczników i blokad ISO na istniejących, standardowych wagonach-platformach Green Cargo.
  • Kompatybilność, część 2: Wywrotki do złomu musiały być kompatybilne z istniejącym osprzętem do wózków widłowych używanym do przemieszczania kontenerów na wagony i z wagonów oraz wokół obu hut.
  • Kształt wywrotek musiał maksymalizować ich kąt przechyłu, a środek ciężkości, uzależniony od nachylenia przedniej ściany kontenera, musiał ułatwiać rozładunek i minimalizować ilość wracającego materiału.
  • Kontenery muszą mieć takie wymiary, żeby można było przetransportować je przez bramy huty Luleå.

Kluczowe było dostosowanie projektu do procesów produkcyjnych. Liczba spoin i części musiała być minimalna. Projekt wymagał również optymalizacji wykorzystania każdej stalowej płyty w celu zmniejszenia ilości odpadów. Cała konstrukcja zaś musiała być solidna – ale także ekonomiczna. 

Zadaniem działu inżynierii produktu SSAB PE było dostarczenie rysunków produkcyjnych i montażowych z wyczerpującym opisem, które z kolei można rozesłać w celu uzyskania ofert cenowych (RFQ) dotyczących produkcji stali na kontenery.

Kiedy oba wagony kolejowe są tej samej długości, konstrukcja z trzema kontenerami na wagon zawiera więcej złomu stalowego niż konstrukcja z czterema kontenerami.

Proces rozwoju i inżynierii kontenerów na złom

Podobnie jak w przypadku wszystkich projektów – zarówno dla klientów wewnętrznych, jak i zewnętrznych – dział PE wykorzystał własną metodologię warsztatów innowacyjnych, opartą na zasadach SSAB ONE Lean, w celu kompleksowego zebrania i ustrukturyzowania wkładu wszystkich interesariuszy. Obejmowało to operatorów w miejscu, w którym złom był wytwarzany, zbierany i ładowany na wagony, a także operatorów w miejscu odbioru, gdzie kontenery były zdejmowane z wagonów i rozładowywane na złomowisku. Firma kolejowa Green Cargo również była kluczowym uczestnikiem procesu projektowania.

Dział SSAB PE brał pod uwagę dwa różne podejścia projektowe: 1) wykonanie trzech kontenerów tak dużych, jak to możliwe dla wagonu kolejowego, i 2) wykonanie czterech kontenerów, które zmieściłyby się na wagonie o tej samej długości. Wspólnie zdecydowano się na wersję z trzema kontenerami, która maksymalizuje ładowność.

Pierwsza koncepcja PE przeszła kilka iteracji, aby spełnić wszystkie wymagania projektu, w tym analizę metodą elementów skończonych (MES) dla czterech różnych scenariuszy obciążenia.

Analiza kontenerów na złom stalowy metodą elementów skończonych w jednym z czterech różnych scenariuszy obciążenia.

Przednią ścianę kontenera zmodyfikowano, aby zoptymalizować proces przechyłu. Następnie ramę kontenera dostosowano do specyfikacji Green Cargo dla wagonu kolejowego. Po kilku iteracjach dział PE zdecydował się na konstrukcję ramową wykonaną z prostokątnych rur ze względu na jej prostotę i niższy środek ciężkości. 

Dwie koncepcje ram rozważane przed sfinalizowaniem projektu – zob. następne grafiki.

Rysunek po lewej: ostateczny projekt ramy. Rysunek po prawej: detal kontenera: ucho do podnoszenia wózkiem widłowym.

Aby osiągnąć odpowiednią wytrzymałość na uderzenia ciężkiego złomu stalowego, na ściany kontenerów wybrano trudnościeralną blachę Hardox® 500 Tuf. Projekt zakładał wykonanie wszystkich komponentów z blachy stalowej o grubości 8 mm, co pozwoliło zmniejszyć liczbę blach potrzebnych do zbudowania każdego kontenera oraz uprościć zamówienia i zarządzanie zasobami.

Rysunki ukończonego, zmontowanego kontenera na złom stalowy.

Widok tyłu i ścian bocznych. Ekonomiczne kontenery maksymalizują wydajność obsługi ładunków, zarówno w hutach, jak i na kolei.

W pełni udokumentowana inżynieria kontenerów przyspiesza produkcję

Od wstępnego szkicu kontenera do w pełni udokumentowanych specyfikacji technicznych umożliwiających uzyskanie ofert cenowych minęło niecałe sześć tygodni. Dzięki stałej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, dział SSAB PDE był w stanie zebrać wszystkie niezbędne informacje, oszczędzając czas i minimalizując potrzebę przeróbek technicznych. 

Dział PE zapewnił dostępność materiałów do prototypowania, a także udzielił wsparcia technicznego zespołowi zaopatrzenia podczas procesu zbierania ofert i produkcji kontenera. 

Zestawy kontenerów zostały wyprodukowane przez SSAB Steel Service Center w Obornikach, w Polsce. Szczegółowa dokumentacja produkcyjna PE, w połączeniu z wysoką wiedzą fachową centrum w Obornikach i najnowocześniejszym sprzętem do produkcji, umożliwiła wykonanie wszystkich komponentów terminowo i z zachowaniem wąskich tolerancji. Zestawy kontenerów zostały następnie wysłane do producenta w Polsce w celu ostatecznego montażu i spawania w oparciu o dokumenty montażowe PE.

Nowe wywrotki pozwalają zaoszczędzić 140 000 USD rocznie i przyspieszają transport

– Proces transportu złomu stalowego z wagonu kolejowego na złomowisko w Luleå skrócił się z 33 godzin tygodniowo do 7 godzin tygodniowo, eliminując przy tym potrzebę użycia dźwigu i ciężarówki-wywrotki – zauważa Hans O. Andersson, SSAB Procurement/Strategic. – Szacowane oszczędności wynoszą 140 000 USD rocznie. Dodatkowo dzięki nowym wywrotkom, dźwig w Luleå można wykorzystać do innych zastosowań.

„Rozładunek złomu stalowego jest o wiele szybszy, dzięki czemu wagony przybywające rano można doczepić do pociągu powrotnego tego samego wieczoru, skracając czas podróży w obie strony.”

– Hans O. Andersson, SSAB Procurement/Strategic

– Koncepcja wywrotki transportowej może być stosowana do materiałów innych niż złom – mówi Andersson. – Równie dobrze nadaje się do transportu świec żarowych do recyklingu i wielu innych produktów ubocznych z huty SSAB Borlänge.

Symulacje metodą elementów dyskretnych (MED) do optymalizacji wydajności kontenerów

Dział inżynierii produktu SSAB PE w pełni opracował i zaprojektował wiele kontenerów do recyklingu złomu, zarówno do materiałów lekkich, jak i ciężkich, dla różnych klientów. Aby jeszcze bardziej udoskonalić naszą ofertę, wdrażamy metodę elementów dyskretnych (MED) w celu zoptymalizowania przepływów w kontenerach i zmniejszenia zużycia w krytycznych obszarach.

Szybsze innowacje i rozwój produktów

Szukając dalszych sposobów doskonalenia oferty produktów stalowych, dział inżynierii produktu SSAB stara się zrozumieć perspektywę producentów OEM. Współpraca na wczesnym etapie i unikalne metody rozwoju SSAB zapewniają Twoim produktom stalowym przewagę, która obniża ich koszty i skraca czas wprowadzania na rynek.