Odpowiedzialny partner

Safety equipment

Bezpieczeństwo i higiena pracy

SSAB chce być najbezpieczniejszą spółką stalową na świecie, której celem jest zero wypadków czy chorób związanych z pracą. Naszym najważniejszym priorytetem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla naszych pracowników, wykonawców i gości.

Power plant in Raahe works

Wydajna organizacja

Wydajna organizacja jest jednym z kluczowych elementów strategii SSAB i ma zasadnicze znaczenie dla realizacji ambitnych celów spółki.

customers outside

Prawo antykorupcyjne i etyka zawodowa

Etyka zawodowa stanowi ważną część prac SSAB w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. SSAB prowadzi swoją działalność w blisko 50 krajach na całym świecie.

responsible sourcing

Odpowiedzialne zakupy

SSAB posiada na całym świecie dostawców, od których kupuje surowce do produkcji żelaza i stali. Dostawcy SSAB muszą spełniać własne procedury SSAB oraz międzynarodowe przepisy polityki społecznej i środowiskowej.

""

SSAB w lokalnych społecznościach

SSAB aktywnie angażuje się w życie lokalnych społeczności w miejscach swego działania. SSAB wspiera projekty ważne dla pracowników i postępuje jak odpowiedzialny pracodawca. SSAB prowadzi otwarty dialog z lokalnymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi, mediami i społeczeństwem, by szerzyć wiedzę na temat stali i jej produkcji.