SSAB:n tuotesuunnittelu

SSAB:n tuotesuunnittelupalvelu tarjoaa tuoteinnovaatioita ja projektinhallintaa koko tuotekehitysprosessisi ajan. Esittele meille tuoteideasi, niin SSAB:n tiimi muuntaa sen saumattomasti toiminnalliseksi malliksi, joka on valmis prototyyppien kehitykseen ja sarjatuotantoon.

Ota yhteyttä tuotesuunnitteluun

Suunniteltu lyhentämään markkinoille tuontia

Yritykset ovat jo vuosikymmenten ajan hyödyntäneet SSAB:n paikallista teknistä asiantuntemusta tuotteiden suunnittelussa, muovauksessa ja liitoksissa sekä vaihtaessaan teräslaatujaan (EcoUpgrading) pitkälle kehitettyyn erikoislujaan teräkseen (AHSS).

SSAB tarjoaa nyt myös projektinhallintaa ja auttaa toteuttamaan hankkeet aina tuoteideasta prototyyppien valmistamiseen virtuaalisesti ja fyysisesti sekä sarjatuotannon valmisteluun. Nämä kattavat kehityspalvelut lyhentävät tuotteen kehitykseen kuluvaa aikaa, pienentävät kustannuksia, lyhentävät markkinoilletuloaikaa ja mahdollistavat nopeammat innovaatiot yrityksessäsi – siten voit nyt keskittyä arvokkaampiin tehtäviin, kuten tuleviin tuoteideoihin.

Nopeuta tuotekehitystäsi ja paranna kilpailukykyäsi SSAB:n palveluilla

  • Työstämme ideat täysin toimiviksi tuotteiksi hyödyntämällä asiantuntemustamme kehittyneiden erikoislujien terästen alalla
  • Ketterä ja toimiva tuotekehitys sekä kattavat tietokonesimulaatiot (CAD, FEM) AHSS-suunnittelun ja -tuotannon asiantuntijoiltamme
  • Komponenttien mallinnus laserskannauksella ja käyttöiän optimointi DEM-simulaatioihin (Discrete Element Method) perustuen
  • Hitsattujen rakenteiden arviointi, hitsausohjeiden laatiminen (WPS) ja hitsien jälkikäsittelyn määrittely (HFMI)
  • Komponenttien varastointiratkaisujen ja hitsausjigien suunnittelu ja valmistus
  • Laitteistojen kuormituksen ja täyttöasteen määrittely DEM-simulaatioiden avulla
  • Toimitamme täydelliset CAD-piirustukset tuotantoa ja kokoonpanoa varten, mikä takaa saumattoman tuotannon alusta alkaen.

Hyödynnä näitä tuotekehityksen etuja

Tarjoamme nopeinta ja ensiluokkaisinta tukea huipputason terässovellusten kehittämiseen.

Tehokas suunnitteluprosessi

Luomme projektiasi varten suunnittelutiimin, joka koostuu erikoislujan teräksen asiantuntijoista, jotka ovat perehtyneitä AHSS-suunnitteluun, CAD-simulaatioihin ja valmistus-/tuotantoprosesseihin. Tämä ketterä, monialainen tiimi toteuttaa rivakasti tuotesuunnittelun vaiheet, jotka perustuvat antamiisi ohjeisiin ja heidän AHSS- ja teräsasiantuntemukseensa.

Suunnittelu valmistettavuus mielessä (DFM)

Kaikki suunnitteluehdotukset on laadittu tuotantoa ajatellen, mikä mahdollistaa tuotannon tehokkuuden, toistettavuuden ja laadunvarmistuksen.

Hyödynnä AHSS-teräksen kaikki ominaisuudet uuden teknologian avulla

SSAB hyödyntää uusinta AHSS-teknologiaa suunnitteluvaiheesta alkaen, mukaan lukien DEM-simulaatiot ja hitsauksen jälkeiset käsittelyt, kuten HFMI.

Siirry SSAB:n teknisestä vakiotarjonnasta kokonaisvaltaiseen tuotekehitykseen

SSAB:n ssiakkaana käytettävissäsi on paikallinen tekninen tuki ja saat asiantuntevaa tukea rakennesuunnitteluun, muovaukseen, liittämiseen ja tuotannon tehostamiseen. Lisäksi saat mahdollisuuden ulkoistaa osien ja osakokonaisuuksien valmistuksen. Nyt SSAB tarjoaa mahdollisuuden hallinnoida koko tuotekehitysprojektiasi konseptista valmistuspiirustuksiin erittäin lyhyessä ajassa.

Investoinnit varhaiseen tuotekehitykseen ovat tärkeimpiä

Tutkimus- ja kehitysosastoilta ympäri maailmaa vaaditaan yhä enemmän innovatiivisia uusia tuotteita ja nopeampaa tuotteiden kehitystä, ja SSAB on oikea kumppani tuotekehityksen nopeuttamiseen. SSAB:n tuotesuunnittelun ainutlaatuinen ja kilpailukykyinen toimintamenetelmä takaa parhaan yhdistelmän AHSS-terästen suunnittelun optimointia, valmistettavuutta ja kustannustehokkuutta. Yhdessä voimme löytää täysin uusia mahdollisuuksia vahvempien, kevyempien ja kestävämpien terästuotteiden ja suunnitteluratkaisujen kehittämiseen.

SSAB:n tuotesuunnitteluosasto pyrkii kehittämään OEM-tuotevalikoimaasi omien näkökulmiesi ja tavoitteidesi pohjalta. Sitten varaamme teknisiä erikoissuunnittelijoita tueksi uuteen tuotekehitysprosessiisi. Tämä varhaisen vaiheen yhteistyö yhdistettynä SSAB:n ainutlaatuiseen ja kilpailukykyiseen kehitysmenetelmään antaa sinulle merkittävän etumatkan: se vähentää merkittävästi markkinoilletuloaikaa ja siihen liittyviä kustannuksia.

Lataa tuotesuunnitteluesite ja lue lisää

pdf 318 Kb
SSAB Product Engineering