Päätös on monella tapaa historiallinen, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Oxelösundissa haetaan lupaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviin tuotantomuutoksiin. Kun raaka-aineena käytetään romua ja HYBRIT-prosessissa valmistettua rautasientä rautamalmin ja hiilen sijaan, SSAB:n päästöt Oxelösundissa voivat vähentyä jopa noin 80 prosenttia.

– Tämä on upea uutinen, ja olen siitä todella iloinen. Nyt voimme toden teolla aloittaa rakennustyöt fossiilivapaan teräksen tuottamiseksi. Voimme tehdä maailmasta entistä vahvemman ja kestävämmän, SSAB Oxelösundin ympäristöpäällikkö Kristina Branteryd myhäilee ja jatkaa:

– Päätös on yksi parhaiten kirjoitetuista tuomioista, joita olen koskaan nähnyt, ja olen äärettömän tyytyväinen. Se sisältää kovia ehtoja, jotka tietävät meille paljon työtä, mutta selviämme niistä kyllä.

Aikataulu oli tiukka, mutta tuomioistuin käsitteli hakemuksen tehokkaasti ja asetti aikataulut, joita kaikki osapuolet pystyivät noudattamaan.  Hakemus on käsitelty ja lausunnonantajaelimillä on ollut mahdollisuus tehdä huomioita, joihin SSAB onkin vastannut useaan otteeseen. Kaikkiaan hakemusprosessi vei noin kaksi vuotta, yleisötilaisuudet ja viranomaisneuvottelut mukaan luettuna.

– On tärkeää, että lupamenettelyt ovat tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia, jotta emme tuota turhia hiilidioksidipäästöjä ja kaikilla asianomistajilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä, Branteryd sanoo.  Toimintaa uudistamalla pystymme toivottavasti turvaamaan tuotannon alueella. Oxelösundissa on satavuotiset perinteet terästuotannossa, ja muuttamalla tuotantoa kestävämpään suuntaan voimme varmistaa, että toiminta jatkuu pitkälle tulevaisuuteen.

 

Tietoja hakemuksesta
Hakemus käsittää useita SSAB Oxelösundin toimintaa kuvaavia asiakirjoja. Yksi niistä on pääasiakirja, jossa kerrotaan, mihin lupaa haetaan. Lisäksi mukana on koko tehtaan tekninen kuvaus ja toiminnan ympäristövaikutusarviointi. Hakemuksessa on myös erilaisia raportteja muun muassa toiminnan vaikutuksista ympäristöön, päästöistä ilmaan ja vesistöihin, meluselvityksistä ja riskiselvityksistä.

Tietoja HYBRIT-hankkeesta
Keväällä 2016 käynnistetyn HYBRIT-hankkeen tavoitteena on maailman ensimmäinen fossiilivapaan, rautamalmipohjaisen teräksen tuotantoprosessi. Fossiilivapaa teräs on määrä tuoda markkinoille jo vuonna 2026. Kun teräksentuotannossa käytetään vetykaasua koksin ja hiilen sijaan, päästöinä muodostuu hiilidioksidin sijaan vettä. Hanke voi vähentää Ruotsin kokonaishiilidioksidipäästöjä kymmenellä prosentilla ja Suomessa seitsemällä prosenttia. Hybrit Development AB on yhteisyritys, jonka omistavat teräksentuottaja SSAB, kaivosyhtiö LKAB ja energiayritys Vattenfall.