Terästeollisuuden osuus maailman päästöistä on noin 7 %. On selvää, että uudet teknologiat, kuten HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology), voivat vähentää päästöjä merkittävästi, mutta siirtymistä on nopeutettava, kuten viimeisin YK:n ilmastonmuutosraportti osoittaa. (Climate Plans Remain Insufficient: More Ambitious Action Needed Now | UNFCCC). Vihreä siirtymä edellyttää myös yhteiskunnallista muutosta, jota on tuettava mahdollistamalla sääntelykehykset, suuret investoinnit ja yhteistyö arvoketjuissa sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Globaalit hiilidioksidin hinnoittelumekanismit ja standardit, jotka antavat laatuleiman lähes päästöttömille materiaaleille, voivat olla tärkeässä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

"Päästökustannukset, standardien tarve ja tasapuoliset toimintaedellytykset ovat tärkeitä aiheita, joista on keskusteltava", sanoi SSAB:n teknologiajohtaja Martin Pei. "Meidän on luotava läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta sen suhteen, mitä todelliset lähes päästöttömät materiaalit ovat. Tänä päivänä näille materiaaleille ei ole sovittu määritelmää eikä CO2-intensiteetin mittaamista lopputuotteen arvoketjuissa. Kunnianhimoiset standardit edistäisivät tuotantoteknologioiden laajentamista, mikä toisi terästeollisuuden 1,5-2C yhteensopivalle polulle.”

Tekniikat tämän muutoksen toteuttamiseksi ovat olemassa. Masuunien ja perushappiuunien korvaaminen vetypohjaisella suorapelkistysraudalla (DRI) ja valokaariuuneilla sekä fossiilivapaalla sähköllä voi käytännössä poistaa hiilidioksidipäästöt teräksenvalmistusprosessista. SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja sähköyhtiö Vattenfallin yhteisomistuksessa oleva HYBRIT-pilottitehdas on jo valmistanut vedyllä pelkistettyä rautasientä, josta SSAB jo vuonna 2021 valmisti ja toimitti testierät terästä Volvo-konsernille. Uusi tutkimus HYBRIT-projektissa on myös osoittanut erinomaisia tuloksia tämän vedyllä pelkistetyn rautasienen ominaisuuksista ja laadusta.

Katso COP27:n aikataulu täältä:
Sweden at COP27 (invitepeople.com)

COP27 - Home

SSAB osallistuu muun muassa useisiin seminaareihin 11. marraskuuta, "Decarbonization Day" -tapahtumaan Egyptin COP27-puheenjohtajuusohjelman "Steel" kanssa sekä yhdessä First Movers Coalitionin kanssa Ruotsin paviljongissa.

Lue lisää SSAB:n vihreän siirtymän suunnitelmista:
https://www.ssab.com/fi-fi/uutiset/2022/01/ssab-suunnittelee-uutta-tuotantojrjestelm-pohjoismaisille-toiminnoilleen-ja-aikaistaa-vihre-siirtymn

Lisätietoja:
Hanna Hoikkala, press officer SSAB, [email protected], +46 736 551 117