SSAB - konserni

Tietoja SSAB:stä

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö ja johtava erikoislujien terästen ja niihin liittyvien palveluiden toimittaja. Visionamme on entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Tavoitteemme on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille ensimmäisenä teräsyhtiönä vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030.

Työpaikat

SSAB:n työntekijänä sinulla on mahdollisuus työskennellä nopeasti muuttuvassa teräsyhtiössä. Haluamme luoda monimuotoisen ja osallistavan ympäristön, jonka yrittäjähenkisyys kannustaa jatkuviin parannuksiin – tervetuloa SSAB:lle!

Sijoittajat

SSAB:n tärkein taloudellinen tavoite on saavuttaa alan johtava kannattavuus ja tuottaa vakaata kassavirtaa, millä mahdollistetaan velan vähentäminen ja osinkojenmaksu.

Toimittajat

Toimittajamme ovat avainasemassa, kun tavoitteenamme on entistä vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. SSAB:n toimittajana toimiminen tuo mukanaan kuitenkin myös suuren vastuun muun muuassa kestävästä kehityksestä, turvallisuudesta ja kokonaiskustannusten vähentämisestä.

Kestävä kehitys

Tavoitteenamme on vahvempi, kevyempi ja kestävämpi maailma. Kestävä kehitys on keskeinen liiketoiminnan ajuri sekä meille että asiakkaillemme.

Fossiilivapaa teräs