Ruukki Construction

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Lyhyesti

Työntekijöitä, noin: 1 500

Liikevaihto vuonna 2022: 6 880 miljoonaa Ruotsin kruunua

Ruukki Constructionin johtaja: Sami Eronen

Toimintaa 10 maassa

Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita, kuten kattoja ja kuorirakenteita. Ydinliiketoimintasegmentit ovat liike- ja toimitilarakentaminen sekä asuinrakentaminen. Ruukki Construction toimii 10 eri maassa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Ruotsissa, Virossa ja Ukrainassa. Ruukin asiakkaat toimivat rakennus- ja kiinteistösijoitusaloilla.

Ympäristötietoisesta rakentamisesta on tullut toimialan normi. Ympäristötietoisuuden lisäksi asiakkaat edellyttävät laadukkaita ja terveitä rakennuksia. Ruukki vastaa yhä suurempiin vaatimuksiin tarjoamalla asiakkaille parhaita kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja. Esimerkkejä ovat yhä energiatehokkaammat paneelit ja Ruukki Life -paneeli, joka on valmistettu suurimmaksi osaksi kierrätetystä materiaalista ja joka vähentää tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä jopa 20 %.

Markkina-asema

Ruukki Constructionin markkina-asema on vahva asuinrakentamisen sekä liike- ja toimitilarakentamisen aloilla Suomessa, Skandinaviassa, Baltiassa, Puolassa, Tšekissä ja Slovakiassa. Ne ovat Ruukin tärkeimmät maantieteelliset markkina-alueet.
Kysyntään vaikuttavat tekijät ja trendit

Rakentamissyklit vaikuttavat suuresti kysyntään Ruukki Constructionin markkina-alueilla. Viime vuosien aikana kysyntä on ollut suurta Pohjoismaiden ja Euroopan rakennusmarkkinoilla, mutta kysyntä on nyt vähitellen tasaantumassa. Sen lisäksi erilaiset trendit, kuten digitalisaatio, kuluttajien käyttäytyminen, kaupungistuminen ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen, vaikuttavat suuresti markkinoihin ja kysyntään.

Market position

Vahvuudet

 • Tunnettu brändi, joka keskittyy tuote- ja palveluinnovaatioihin
 • Luotettavuus ja laadukkaat ja sertifioidut tuotteet sekä kattavat takuut
 • Teräksestä valmistettujen rakennustuotteiden vankka asiantuntemus

Strategia

Ruukki Construction tarjoaa kokonaisia teräspohjaisia katto- ja seinäratkaisuja rakennuksiin. Niihin kuuluvat myös tuotteet, suunnittelu ja tekninen tuki, ja teräksen päätoimittajana on SSAB. Viime vuosina Ruukki Construction on tehnyt useita uudelleenjärjestelyitä, jotka antavat yhtiölle vankan perustan kestävän kasvun saavuttamiselle keskeisillä markkinoilla – Pohjoismaissa, Baltiassa ja Keskisessä Itä-Euroopassa.

 

Ruukki Construction edistää SSAB:n strategiaa seuraavasti:

 • Pohjoismaisen kotimarkkina-aseman vahvistaminen rakennustuotteissa
 • Vahva teräspohjaisten rakennustuotteiden osaaminen, joka luo pohjan SSAB:n tulevalle tuotekehitykselle
 • Fossiilivapaan tarjonnan kehittäminen rakennusalalla
Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Ydinliiketoimintasegmentit:

 • Liike- ja toimitilarakentaminen
 • Asuinrakentaminen
 • Teollisuusrakentaminen

 

Ruukki Constructionin asiakkaat toimivat kiinteistö- ja rakennusalalla monissa tehtävissä. Tärkeimmät päättäjäryhmät ovat:

 • Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat
 • Pääurakoitsijat ja asennusyritykset
 • Kiinteistöomistajat ja -kehittäjät
 • Asuinrakentamisen kattotuotteiden jälleenmyyjät ja peltisepät
 • Talonomistajat

Tuotteet ja palvelut

 • Asuinrakentamiseen käytettävät teräskatot, sadevesijärjestelmät, kattoturvatuotteet ja tarvikkeet
 • Liike- ja toimitilarakentamisen komponentit, kuten sandwich-paneelit, kantavat poimulevyt ja julkisivuverhoukset
 • Suunnittelu- ja tuoteoptimointipalvelut

Ruukki Constructionilla on tuotantoyksiköitä Suomessa, Puolassa, Ruotsissa, Virossa ja Ukrainassa. Ruukki Constructionin suurin teräksen toimittaja on SSAB Europe. Yrityksellä on myös ulkopuolisia teräksen toimittajia lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa. Kilpailukyky taataan markkinahinnoittelulla kaikilta toimittajilta.

Kilpailijat

Muut teräspohjaisten rakennustuotteiden toimittajat, kuten Kingspan, Lindab ja Areco.