Ruukki Construction

Kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita Euroopassa

Lyhyesti

Työntekijöitä, noin: 1 400

Liikevaihto vuonna 2021: 5 999 miljoona Ruotsin kruunua

Ruukki Constructionin johtaja: Sami Eronen

Toimintaa 10 maassa

Ruukki Construction tarjoaa kestävän kehityksen mukaisia rakentamisen tuotteita ja palveluita, kuten kattoja, kuorirakenteita ja runkorakenteita. Ydinliiketoimintasegmentit ovat liike- ja toimitilarakentaminen sekä asuinrakentaminen. Ruukki Construction toimii 10 eri maassa. Yrityksen tuotantoyksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Ruotsissa, Virossa, Liettuassa ja Ukrainassa. Ruukin asiakkaat toimivat rakennus- ja kiinteistösijoitusaloilla.

Ympäristötietoisesta rakentamisesta on tullut normaalia. Ympäristötietoisuuden lisäksi asiakkaat edellyttävät laadukkaita ja terveitä rakennuksia. Ruukki vastaa yhä suurempiin vaatimuksiin tarjoamalla asiakkaille parhaita kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja. Esimerkkejä ovat yhä energiatehokkaammat paneelit ja Ruukki Life -paneeli, joka on valmistettu suurimmaksi osaksi kierrätetystä materiaalista ja joka vähentää tuotannossa syntyviä hiilidioksidipäästöjä jopa 20 %.

Markkina-asema

Ruukki Constructionin markkina-asema on vahva asuinrakentamisen sekä liike- ja toimitilarakentamisen aloilla Suomessa, Skandinaviassa, Baltiassa, Puolassa, Tsekissä ja Slovakiassa. Ne ovat Ruukin tärkeimmät maantieteelliset markkina-alueet.
Kysyntään vaikuttavat tekijät ja trendit

Rakentamissyklit vaikuttavat suuresti kysyntään Ruukki Constructionin markkina-alueilla. Viime vuosien aikana kysyntä on ollut suurta Pohjoismaiden ja Euroopan rakennusmarkkinoilla, mutta kysyntä on nyt vähitellen tasaantumassa. Sen lisäksi erilaiset trendit, kuten digitalisaatio, kuluttajien käyttäytyminen, kaupungistuminen ja kestävän kehityksen mukainen rakentaminen, vaikuttavat suuresti markkinoihin ja kysyntään.

Market position

Vahvuudet

 • Tunnettu brändi, joka keskittyy tuote- ja palveluinnovaatioihin
 • Luotettavuus ja laadukkaat ja sertifioidut tuotteet sekä kattavat takuut
 • Teräksestä valmistettujen rakennustuotteiden vankka asiantuntemus

Strategia

Viime vuosina Ruukki Construction on luonut vahvan perustan kestävälle kasvulle ydinliiketoiminta-alueidensa, kuten kattojen ja rakennusten kuorirakenteiden tuotannossa Pohjoismaissa, Baltiassa ja Keski-Euroopassa.

Ruukki Constructionin tavoitteena on tarjota kokonaisvaltaisia teräspohjaisia katto- ja kuoriratkaisuja rakennuksiin. Niihin kuuluvat myös tuotetoimitukset, suunnittelu ja tekninen tuki, ja teräksen päätoimittajana on SSAB. Ruukki Construction keskittyy kasvamaan rakennusmarkkinoita nopeammin sekä orgaanisesti että yritysostoin. Tavoitteena on vahvistaa tarjontaa priorisoiduilla segmenteillä ja markkinoilla.Strategian painopistealueet ja tavoitteet

 • Muita rakennusmarkkinoita nopeampi kasvu ydinliiketoiminnan markkinoilla
 • Yksikkökustannusten alentaminen jatkuvalla parantamisella
 • Yli 10 % käyttökate (EBITDA) vuonna 2022
Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Ydinliiketoimintasegmentit:

 • Liike- ja toimitilarakentaminen
 • Asuinrakentaminen
 • Teollisuusrakentaminen

 

Ruukki Constructionin asiakkaat toimivat kiinteistö- ja rakennusalalla monissa tehtävissä. Tärkeimmät päättäjäryhmät ovat:

 • Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat
 • Pääurakoitsijat ja asennusyritykset
 • Kiinteistöomistajat ja -kehittäjät
 • Asuinrakentamisen kattotuotteiden jälleenmyyjät ja peltisepät
 • Talonomistajat

Tuotteet ja palvelut

 • Asuinrakentamiseen käytettävät teräskatot, sadevesijärjestelmät ja tarvikkeet
 • Liike- ja toimitilarakentamisen komponentit, kuten sandwich-paneelit, kantavat poimulevyt ja julkisivuverhoukset
 • Liike- ja toimitilarakentamisessa käytettävät runkoratkaisut
 • Sillat
 • Suunnittelu- ja asennuspalvelut

Ruukki Constructionilla on tuotantoyksiköitä Suomessa, Puolassa, Liettuassa, Ruotsissa, Virossa ja Ukrainassa. Ruukki Constructionin suurin teräksen toimittaja on SSAB Europe. Yrityksellä on myös ulkopuolisia teräksen toimittajia lähinnä Keski- ja Itä-Euroopassa. Kilpailukyky taataan markkinahinnoittelulla kaikilta toimittajilta.

Kilpailijat

Teräspohjaiset rakennustuotteiden toimittajat, kuten Kingspan, Lindab ja Areco.