Strenx® 700 -tuoteryhmä

Strenx® 700 -rakenneterästen myötölujuus on vähintään 650–700 MPa (94–101 ksi) paksuudesta riippuen.

Tilaa koemateriaalia

SOVELTUVAT KÄYTTÖKOHTEET
Monenlaiset kantavat rakenteet

TUOTETYYPIT
Levy, kela ja raina

PAKSUUS
0,7–160 mm

Laaja valikoima erikoislujia teräksiä vaativiin rakenteisiin

STRENX® 700 E

Tyypillisiä käyttökohteita ovat vaativat kantavat rakenteet.

Iskusitkeys: 69 J −40 °C:ssa
Levy: 4–160 mm
Standardi: EN 10025-6 S690QL, iskukoe −40 °C:ssa
Muoto: Levy

STRENX® 700MC D

Tyypillisiä käyttökohteita ovat vaativat kantavat rakenteet.

Iskusitkeys: 40 J −20 °C:ssa
Kuumavalssattu nauha: 2–10 mm
Standardi: EN 10149-2 S700MC, iskukoe −20 °C:ssa 
Muoto: Levy, kela ja raina

STRENX® 700MC E

Tyypillisiä käyttökohteita ovat kantavat rakenteet kylmissä olosuhteissa.

Iskusitkeys: 27 J −40 °C:ssa
Kuumavalssattu nauha: 2–10 mm
Standardi: EN 10149-2 S700MC, iskukoe −40 °C:ssa 
Muoto: Levy, kela ja raina

STRENX® 700 F

Vaativat kantavat rakenteet kylmissä ja äärimmäisissä olosuhteissa.

Iskusitkeys: 27 J −60 °C:ssa
Levy: 4–130 mm
Standardi: EN 10025-6 S690QL1, iskukoe −60 °C:ssa
Muoto: Levy

STRENX® 700MC PLUS

Erikoisluja rakenneteräs, joka sopii kehittyneen kylmämuovattavuutensa ja iskusitkeytensä ansiosta erittäin vaativiin käyttökohteisiin.

Iskusitkeys: 40 J −60 °C:ssa
Kuumavalssattu nauha: 3–12 mm
Standardi: EN 10149-2 S700MC, iskukoe −60 °C:ssa
Muoto: Levy

STRENX® 700 OME

Meriteollisuuden ja offshore-kohteiden vaativiin kantaviin rakenteisiin kehitetty rakenneteräs.

Iskusitkeys: 69 J −40 °C:ssa
Levy: 4–130 mm
Standardi: EN 10025-6 S690QL, iskukoe −40 °C:ssa
Muoto: Levy

STRENX® P700

Tyypillisiä käyttökohteita ovat paineelle ja korkeille lämpötiloille altistuvat vaativat kantavat rakenteet.

Levy: 4–100 mm
Standardi: EN 10 028-6 P690Q, P690QH, P690QL1 ja P690QL2
Muoto: Levy

STRENX® 700 CR

Tyypillisiä käyttökohteita ovat monenlaiset komponentit ja osat esimerkiksi kantavissa rakenteissa.

Kylmävalssattu nauha: 0,7–2,1 mm
Standardi: SSAB:n määritys
MUOTO: Levy, kela ja raina

STRENX® 700 CR W

Kylmävalssattu säänkestävä Strenx® 700 CR W -teräs, jonka myötölujuus on vähintään 700 MPa, mahdollistaa keveimmät kantavat rakenteet.

Kylmävalssattu nauha: 0,7–2,1 mm
Standardi: SSAB:n määritys
Muoto: Levy, kela ja raina

 

STRENX® 700 HR W

Kuljetus- ja nostokaluston ja muiden kantavien käyttökohteiden säänkestäviin rakenteisiin.

Iskusitkeys: 40 J −20 °C:ssa
Kuumavalssattu nauha: 3,0–6,1 mm
Standardi: EN 10149-2 S700MC
Muoto: Kuumavalssattu nauha

 

Taivutetun Strenx®-teräslevyn tarkastus.

Strenx® 700 nostaa suorituskyvyn uudelle tasolle

Vähintään 700 MPa:n (101 ksi:n) myötölujuudesta on tullut uusi normaali erikoislujan teräksen suunnittelussa. Jos käytät terästä, jonka lujuus on pienempi, tuotteesi eivät välttämättä saavuta täyttä potentiaaliaan.

Vaihtaminen teräkseen, jonka myötölujuus on suurempi, mahdollistaa kuormankantokyvyn ja tehokkuuden kasvattamisen. Kuormitus voi olla suurempaa, mutta levyt voivat olla ohuempia. Tällä on monia etuja:

• Aloitustilanteesta riippuen suunnittelijat voivat keventää teräsrakenteita jopa 40 % – ja parantaa silti väsymislujuutta.

• Hitsattaessa hitsausaika on merkittävästi lyhyempi ja hitsausaineita kuluu selvästi vähemmän.

Tyypilliset vaihtamisedut

Strenx® 700MC -terästä käytetään yleisesti kevyissä perävaunualustoissa. Kun perävaunualusta valmistetaan 350-teräslaadun sijaan Strenx® 700MC -teräksestä, sen rakenneosien paino pienenee yleensä noin 30 %. Alustan rakenteesta riippuen sitä voidaan keventää jopa 50 %:lla. Strenx® 700MC täyttää tai ylittää EN 10149-2 -standardin vaatimukset S700MC-teräksille.
Kaaviokuva erikokoisista teräspalkeista.
  Alkuperäinen malli a) Kevyt malli b) Kevyt malli c)
Teräslaatu S355 Strenx® 700MC Strenx® 700MC 
Paino, m [kg/m] 42 27 30
Taivutusmomentin kapasiteetti, M [kNm] 286 306 369
Hitausmomentti, I [m4] 140E-06 93E-06 140E-06
Taivutusvastus, W [m3]
72E-05 46E-05 58E-05
Painon vähennys, WR [%] - 36 30
Strenx®-teräksestä valmistetulla nosturilla varustettu traktori puunkorjuussa talvisessa metsässä.

ASIAKASESIMERKKI

Innovatiivinen nosturirakenne takaa äärimmäisen kestävyyden

Nosturien suunnittelussa joudutaan usein tekemään kompromisseja painon ja kestävyyden välillä. Strenx® 700MC Plus -teräksen ansiosta Kesla pystyi suunnittelemaan kevyemmän nosturin sen kestävyydestä tinkimättä. Materiaali on erittäin sitkeää jopa −60 °C:ssa, joten nosturi toimii luotettavasti ja turvallisesti myös ääriolosuhteissa, esimerkiksi Siperiassa.

Lisää ennustettavaa suorituskykyä konepajoille

Erikoislujan Strenx®-teräksen hitsausta konepajalla.

Hitsaus

Strenx® 700 -terästä voidaan hitsata millä tahansa tavanomaisella hitsausmenetelmällä. MAG-hitsaus on nykyään yleisin menetelmä, koska se on erittäin helppo automatisoida korkean tuottavuuden saavuttamiseksi.

CNC-kone, jossa on useita poranteriä Strenx-teräksen koneistukseen.

Koneistus

Strenx® 700 -terästä voidaan yleensä työstää ilman erikoislaitteita. Poraamiseen, upottamiseen, kierteittämiseen, sorvaukseen ja jyrsintään suositellaan suurnopeuksisilla teräs- ja karbidityökaluilla varustettuja tukevia koneita.

Strenx-terästä taivuttava kone.

Taivutus

Strenx®-teräslevyä ja -nauhaa voidaan vapaataivuttaa ja rullataivuttaa tavallisilla taivutuskoneilla. Tasalaatuiset ominaisuudet, tilatiukat paksuustoleranssit ja erinomainen pinnanlaatu varmistavat taivutusprosessin ennustettavuuden.

 
Laserleikkauspää leikkaa Strenx-teräslevyä.

Lämpöleikkaus

Strenx®-teräslevyä ja -nauhaa voidaan vapaataivuttaa ja rullataivuttaa tavallisilla taivutuskoneilla. Tasalaatuiset ominaisuudet, tilatiukat paksuustoleranssit ja erinomainen pinnanlaatu varmistavat taivutusprosessin ennustettavuuden.

 
Strenx-rakenneterästä käsitellään ennen sen asettamista leikkauskoneeseen.

Mekaaninen leikkaus

Strenx® 700 -teräksen mekaaninen leikkaus onnistuu parhaiten levyleikkurilla. Leikkauskoneen asetukset on huomioitava huolellisesti. Tärkeimmät muuttujat ovat välys, leikkauskulma ja terän kovuus. Levyn on annettava lämmetä kunnolla noin +20 °C:een ennen leikkaamista.

Strenx-teräksen päälle asetettu suora viivain osoittaa sen tasomaisuuden.

Strenx®-takuut

Strenx®-takuut sisältävät tiukat paksuus- ja tasomaisuustoleranssit sekä taivutusominaisuudet. Tiukkojen paksuustoleranssien ansiosta lopputuotteen paino voidaan ennustaa entistä tarkemmin. Näin myös varmuusmarginaalia voidaan pienentää. Teräslevyn tarkka paksuus sekä yksittäisen levyn sisällä että eri levyjen välillä mahdollistaa konepajoilla teräksen entistä ennustettavamman käyttäytymisen.

Strenx® 700 -tuotteet ja -paksuudet

 
Strenx® 700
-vakiotuotteet
Paksuus [mm] Standardinmukaisuus Muoto Tyypilliset
Strenx®-teräksestä valmistetut tuotteet
Levy Kuumavalssattu nauha Kylmävalssattu nauha
Strenx® 700 E 4–160 ---
---  EN 10025-6 S690QL, iskukoe −40 °C:ssa Levyt Kantavat rakenteet vaativissa olosuhteissa
Strenx® 700 F 4–130 ---  ---  EN 10025-6S690QL1, iskukoe −60 °C:ssa Levyt Vaativat kantavat rakenteet kylmissä
ja äärimmäisissä olosuhteissa
Strenx® 700 OME 4–130 --- ---  EN 10025-6 S690QL, iskukoe −40 °C:ssa
Levyt Meriteollisuuden ja
offshore-kohteiden vaativat kantavat rakenteet.
Strenx® 700MC D --- 2–10 ---  EN 10149-2 S700MC, iskukoe −20 °C:ssa Levyt, kelat ja rainat Laaja rakennevalikoima
Strenx® 700MC E --- 2–10 ---  EN 10149-2 S700MC, iskukoe −40 °C:ssa
Levyt, kelat ja rainat Laaja rakennevalikoima
Strenx® 700MC Plus --- 3–12 ---  EN 10149-2 S700MC, iskukoe −60 °C:ssa
Levyt Äärimmäistä muovattavuutta ja iskusitkeyttä
edellyttävät rakenteet
Strenx® 700 CR --- --- 0,7–2,1  SSAB:n määritys Levyt, kelat ja rainat Laaja rakennevalikoima
Strenx® P700 4–100 --- ---  EN 10028-6 P690Q, P690QH, P690QL1, P690QL2 Levyt  Paineastiateräs, jota käytetään vaativissa
kantavissa rakenteissa, jotka altistuvat paineelle
ja korkeille lämpötiloille
Strenx® 700 CR W --- --- 0,7–2,1
 SSAB:n määritys Levyt, kelat ja rainat Kevyimmät kantavat rakenteet.
Strenx® 700 HR W --- 3,0–6,1 ---  EN 10149-2 S700MC, iskukoe −20 °C:ssa Levyt, kelat ja rainat Kuljetus- ja nostokaluston ja muiden kantavien
käyttökohteiden säänkestäviin rakenteisiin.