Terveys ja turvallisuus

Kaikilla SSAB:n työntekijöillä on oikeus terveelliseen työympäristöön, jossa ei satu tapaturmia. Tavoitteenamme on olla maailman turvallisin teräsyritys.

SSAB ja turvallisuustyö

SSAB:llä työskentelyn perusedellytys on henkilökohtainen velvollisuus työskennellä turvallisesti joka päivä. Kaikkia SSAB:n työntekijöitä pyydetään allekirjoittamaan SSAB:n turvallisuuslupaus, jossa he sitoutuvat asettamaan turvallisuuden aina etusijalle. Turvallisuuslupaus kattaa myös urakoitsijat ja muut yhteistyökumppanit, jotka työskentelevät toimipisteissämme. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan turvallisuuskulttuuriamme, lisäämään koulutusta ja parantamaan osaamisen jakamista konsernin sisällä.

Turvallisuustyö on integroitu johtamisjärjestelmäämme, ja sitä säätelevät SSAB-konsernin turvallisuutta koskevat asiakirjat. Terveys- ja turvallisuusperiaatteissa noudatetaan kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja sisäisiä vaatimuksia tai ylitetään ne. SSAB:n turvallisuusjohtamisjärjestelmä täyttää ISO 45001 -standardin vaatimukset ja on käytössä kaikilla toimipaikoillamme. Linjaorganisaatiolla on yleinen vastuu terveys- ja turvallisuuskysymyksistä, sovellettavien turvallisuusvaatimusten noudattamisesta ja riskinarvioinnista. Kaikilla divisioonilla on turvallisuustavoitteita, joita konsernijohto valvoo.

SSAB:n turvallisuuslupaus

SSAB:n jokaisen työntekijän odotetaan kantavan vastuunsa omasta ja muiden turvallisuudesta.

Turvallisuutemme tähden:

  • Osoitan kunnioitusta itseäni ja työtovereitani kohtaan asettamalla turvallisuuden aina etusijalle.

  • Kannan oman vastuuni annettujen ohjeiden noudattamisesta.

  • Raportoin havaitsemistani epäkohdista.

  • Autamme toisiamme toimimaan oikein keskeyttämällä työnteon ja opastamalla toimimaan oikein, mikäli toiminta ei ole turvallista tai määräyksiä ei noudateta.

  • Suoritan tehtäväni vasta sen jälkeen, kun olen ensin arvioinut ja huomioinut riskit.

  • Liikun ja kuljen työskentelyalueella määräykset ja riskit tuntien.

  • Turvaan aina työskentelyalueen ennen minkäänlaisia toimenpiteitä.

  • Pidättäydyn käyttämästä laitteita, jotka siirtävät keskittymisen pois turvallisuudesta.

  • Osaan toimia oikein vakavissa tilanteissa.

Tavoitteet

Haluamme ehkäistä kaikki loukkaantumiset ja työtapaturmat. Turvallisuutta mitataan esimerkiksi LTI-tapaturmataajuudella (Lost Time Injury Frequency), joka on vakiintunut tapa mitata sellaisten tapaturmien määrää, jotka ovat johtaneet pidempään kuin yhden päivän poissaoloon, miljoonaa työtuntia kohden. Tavoitteenamme on saada LTIF-arvoksi alle <1,0 vuonna 2024 (vuonna 2022 arvo oli 0,87). Toinen mittari on TRIF, joka tarkoittaa kaikkia rekisteröitävissä olevia tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden. Tavoitteenamme on saada arvoksi alle 5,5 vuonna 2024 (vuonna 2022 arvo oli 6,2).

Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Itsesi vuoksi.

Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Työntekijöiden ja asiakkaiden vuoksi.

Kanna vastuusi. Toimi turvallisesti. Perheesi ja ystäviesi vuoksi.