Trapetsiprofiilien käyttäminen siltojen päällysrakenteiden suunnittelussa ja erityisesti ortotrooppisissa kansissa on edullinen ratkaisu, jonka avulla rakenteet on helppo optimoida.

  Trapetsiprofiilien edut:

  • Suuret pituudet ilman hitsausliitoksia
  • Poikkileikkauksen tarkat mitat ja suoruus
  • Helppo pintakäsittely ja edullisuus

  Käyttökohteet:

  • Maantiesillat
  • Rautatiesillat
  • Kevyen liikenteen sillat

   

  trapezoidal sections

  Saatavuus

  Tuotevalikoima

  • Seinämän paksuus 4–10 mm; tavallisesti 6–8 mm
  • Päämitat
   • rainan enimmäisleveys 820 mm
   • sisäkulman pyöristyssäde R25 tai R15
   • enimmäiskorkeus 300 mm
  • Tuotantopituudet:
   • Rullamuovaus ei rajoita elementin pituutta.
   • Pituus on tavallisesti 10–13,5 m
   • Enimmäispituus on 21 m ilman hitsattua jatkosta

  Teräslajit

  Vakioteräslaji S355J2C+N standardin EN 10025-2 mukaisesti

  Muut teräslajit seuraavien standardien mukaisesti:

  • EN 10025-3, normalisointivalssatut, hitsattavat, hienorakeiset rakenneteräkset
  • EN 10025-4, termomekaanisesti valssatut, hitsattavat, hienorakeiset rakenneteräkset
  • EN 10025-5, Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset
  • EN 10149-2, termomekaanisesti valssatut suuren myötölujuuden teräkset kylmämuovaukseen

  Muiden teräslajien käytöstä on sovittava erikseen

  Tilaus ja toimitus

  Voit tilata trapetsiprofiileja ottamalla yhteyttä myyntiimme. Trapetsiprofiilit räätälöidään erikseen jokaiseen käyttökohteeseen ja valmistetaan halutun pituisiksi.

  SSAB:n toimituksiin sovelletaan yleisiä ALBIF 2000 -toimitusehtoja, joiden lisäksi osapuolet sitoutuvat noudattamaan soveltuvia lainsäädännöllisiä vaatimuksia eivätkä osallistu minkäänlaiseen korruptoituneeseen liiketoimintaan.

  SSAB:n valmistamien kylmävalssattujen profiilien tekniset toimitusehdot ovat soveltuvissa tapauksissa EN 10162 -standardin mukaiset. Teknisistä toimitusehdoista voidaan sopia myös tapauskohtaisesti.

  Trapetsiprofiilit toimitetaan taakkalapuin varustetuissa nipuissa, jotta täydellinen jäljitettävyys ja tunnistettavuus voidaan varmistaa.

  Tuotteiden mukana toimitetaan standardin EN 10204 mukainen tyypin 3.1 ainestodistus (tyyppi 3.2 on saatavana erikseen pyydettäessä). BN 918002-02:n mukaisen DB-sertifikaatin toimittamisesta on sovittava erikseen.

   

  Ympäristövastuu ja kestävä kehitys

  SSAB kehittää uusia tuotteita ja palveluita tukeakseen asiakkaidensa liiketoiminnan kestävän kehityksen ja tehokkuuden parantamista.

  SSAB:n tuotteiden elinkaariarvioinnit löytyvät ympäristöselosteista (EPD). Hallitsemme valmistusketjumme huolellisesti raaka-aineiden käsittelystä aina lopullisen tuotteen valmistukseen.

  SSAB on ottanut CE-merkinnät käyttöön infrastruktuurituotteissaan. CE-merkittyjen tuotteiden tekniset ominaisuudet käyvät ilmi suoritustasoilmoituksista (DoP).

  Asiakasesimerkit

  Lue asiakkaidemme kokemuksia SSAB:n infrastruktuurituotteiden käytöstä