Tutkimus ja tuotekehitys

SSAB:n asiantuntemus erikoislujissa teräksissä perustuu jatkuvaan, kohdistettuun tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.

Tutkimus ja kehitys

SSAB:n liiketoimintamalli pohjautuu läheiseen yhteistyöhön ja sekä asiakkaan että loppukäyttäjän tarpeiden ymmärtämiseen. Tämän vakiintuneen toimintamallin avulla tuomme markkinoille jatkuvasti uusia terästuotteita, sovellusvaihtoehtoja ja palveluja.

SSAB:n tutkimus- ja kehitysorganisaatio on keskeisessä asemassa tuotantoprosessiemme, vahvan tuotevalikoiman ja teknisen osaamisen kehittämisessä. Niiden avulla autamme asiakkaitamme hyödyntämään terästuotteidemme koko potentiaalia. Pyrimme jatkuvasti hyödyntämään resursseja tehokkaasti teräksen tuotannossa ja käytössä.

 

Markkinavetoinen tutkimus ja kehitys

Tutkimus- ja kehitystoimintamme tavoite on, että SSAB-tuotteet ovat asiakkaiden ensimmäinen valinta kaikkialla maailmassa ja että ne asettavat standardin suorituskyvylle valituilla markkinasegmenteillä. Tutkimusta ja kehitystä tapahtuu koko kehitysketjussa: tuotantoprosesseista tuotteisiin ja asiakassovelluksiin. Monilla tutkimus- ja kehitystyötä tekevillä työntekijöillämme on tohtorin tutkinto, ja teemme pitkäjänteistä strategista yhteistyötä vahvojen akateemisten kumppaneiden, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

 

Tutkimus- ja kehityskeskukset

  • Borlänge ja Oxelösund (Ruotsi)
  • Raahe ja Hämeenlinna (Suomi)
  • Montpelier (Iowa, Yhdysvallat)

 

SSAB:n avaintekijät onnistuneelle tutkimus- ja kehitystyölle

  • Markkinalähtöisyys
  • Pätevät ja osaavat työntekijät
  • Tehokas projektisalkku ja projektinjohtaminen
  • Työympäristö, joka kannustaa yhteistyöhön ja innovointiin
  • Vahvat ulkoiset kumppanuusverkostot

SSAB työskentelee alkuperäislaitevalmistajien, alihankkijoiden ja loppukäyttäjien kanssa sekä oman myyntihenkilöstönsä välityksellä että jakelijoiden kautta, toisin kuin monet muut teräsyhtiöt, jotka myyvät vain jakelijoiden kautta. Autamme asiakkaitamme kehittämään parempia ja kilpailukykyisempiä tuotteita ja parantamaan myös tuottavuutta sekä pienentämään näin kustannuksia käyttövaiheessa.

Johtoasemamme säilyttääksemme aiomme jatkossakin investoida tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tekniseen asiakastukeen sekä asiakkaiden kanssa tehtäviin innovaatioprojekteihin, joissa etsitään tapoja saada kaikki hyöty SSAB:n tuotteista.

 

Pitkän aikavälin tutkimusohjelma

Säilyttääkseen johtoasemansa, tutkimus- ja kehitysorganisaation on säilytettävä tasapaino nykyhetken ja pitkän aikavälin näkökulmien välillä. Meidän on edistettävä tutkimustamme, jota pidämme mullistavana, ja oltava osa asiakkaidemme tulevaisuutta sekä maailman muutosta. Pitkäaikaiset hankkeet voivat kestää viidestä kymmeneen vuotta, ja niiden eri osia voidaan tukea ulkopuolisten akateemisten kumppanien ja valtion rahoituksen avulla.