Liiketoiminnan etiikka

SSAB toimii kulttuuriltaan, arvoiltaan ja perinteiltään erilaisilla maantieteellisillä alueilla. Meillä on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption suhteen ja tiukat liiketoiminnan etiikan vaatimukset.

Hyvän liiketavan periaatteet

Jokaisella SSAB-konsernin johtoryhmän jäsenellä on tärkeä rooli yrityskulttuurin edistämisessä. Etiikka on luonnollinen osa toimintaamme.

SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet ovat eettinen kompassimme ja kertovat, miten työntekijöiden odotetaan toimivan suhteessa sidosryhmiin ja markkinoihin. Hyvän liiketavan periaatteet kattavat muun muassa terveyden ja turvallisuuden, ympäristön, työntekijäsuhteet, ihmisoikeudet ja liiketoimintatavat.

Liiketoiminnan etiikan koulutus

SSAB:llä on laadittu maailmanlaajuinen verkkokoulutus SSAB:n hyvän liiketavan periaatteista, korruption vastaisesta työstä sekä väärinkäytöksistä ilmoittamisesta Ethics Linen avulla. Kaikkien työntekijöiden tulee suorittaa tämä koulutus.

Liiketoimintakumppaneiden tarkastus

SSAB ei esimerkiksi saa solmia tai uusia sopimuksia suuren korruptioriskin alueilla toimivien edustajien ja jakelijoiden kanssa, ennen kuin on arvioitu, että ne kunnioittavat liiketoiminnan eettisiä perusperiaatteitamme.

Ethics Line

SSAB on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin. Työntekijöitä ja sidosryhmiä kehotetaan ilmoittamaan epäillyistä SSAB:n hyvän liiketavan periaatteiden (Code of Conduct) ja lakien rikkomisista.