Tuloskeskeinen organisaatio

Tuloskeskeinen organisaatio on yksi SSAB:n strategian tärkeimpiä kulmakiviä, ja ensisijaisen tärkeää strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Voidaksemme saavuttaa tavoitteemme tarvitsemme juuri oikeanlaisen osaamisen omaavat työntekijät oikeaan aikaan heille sopiviin työtehtäviin.

High-performing organization

Tuloskeskeinen organisaatio on rakenne, jonka avulla toimintamme, toimintatapamme ja taitomme pysyvät linjassa yrityksen strategisen suunnan kanssa ja täyttävät yrityksen osaamistarpeet. Tämän saavuttamiseksi olemme asettaneet neljä päätavoitetta:

  • Turvallisuuden parantaminen tähtäimenä olla maailman turvallisin teräsyhtiö
  • Tuottavuuden lisääminen jatkuvan parantamisen kautta
  • Tuloskeskeisen työkulttuurin vahvistaminen
  • Johtajuuden kehittäminen ja henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen

SSAB:llä henkilöstöä kannustetaan ottamaan vastuuta omasta urakehityksestään omien kiinnostusten ja toiveiden mukaisesti. Vuosittaisia osaamisen johtamiseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi kehityskeskustelut, joissa esimiehet keskustelevat tiiminsä jäsenten kanssa urakehityksestä ja määrittävät jokaiselle henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat.