Tibnor

Tibnor on Pohjoismaiden johtava teräksen, metallien ja prosessointipalveluiden jakelija.

Lyhyesti

Tibnor toimittaa terästä ja metalleja valmistavalle teollisuudelle Pohjoismaissa ja Baltiassa. Lisäksi se tarjoaa monenlaisia lisäarvopalveluita sekä osien valmistusta. Tibnorilla on tärkeä rooli SSAB:n johtoaseman säilyttämisessä Pohjoismaiden kotimarkkinoilla.

Työntekijöitä, noin: 1 100

Liikevaihto vuonna 2023: 13 691 miljoonaa Ruotsin kruunua 

Tibnorin johtaja: Fredrik Haglund

25 % Markkinaosuus Pohjoismaiden teräksenjakelussa

50 % Myynnistä on SSAB:n tuotteita

Markkina-asema

Tibnorin strategiana on kasvattaa markkinaosuuksia kattavimmalla tuotevalikoimalla Pohjoismaissa ja lisätä osaliiketoiminnan volyymejä erikoistuneen palvelukeskusverkoston avulla. Vuonna 2019 Tibnor osti Tanskan toiseksi suurimman teräksenjakelijan Sanistål A/S:n teräksenjakeluliiketoiminnan täydentääkseen läsnäoloaan Pohjoismaissa ja ottaakseen selkeän markkinajohtajan aseman suurimpana teräsjakelijana kaikissa Pohjoismaissa. 

Markkinatilanne

Jakelijoilla on tärkeä rooli markkinoilla. Lähes 55 % Pohjoismaissa käytetystä teräksestä, noin 4 miljoonaa tonnia, toimitetaan jakelijoiden kautta. Pohjoismaiden tuotantoteollisuus on erittäin vientivetoinen, minkä vuoksi globaali talous vaikuttaa merkittävällä tavalla kysyntään.

Lisäarvopalvelut ja yritysten omaan ydinosaamiseen kuulumattomien tuotantoprosessin osien ulkoistaminen ammattitaitoiselle kumppanille on erittäin tärkeää teollisuusasiakkaille, jotka haluavat parantaa yleistä kannattavuuttaan ja kilpailukykyään.

Market position

Vahvuudet

Tibnorilla on useita erikoistuneita teräspalvelukeskuksia ja kattava jakeluverkosto Pohjoismaissa ja Baltiassa, mikä takaa nopeat ja varmat toimitukset. Tibnorin kattava tuotevalikoima ja monipuoliset esikäsittelypalvelut yhdistettynä logistiikkaosaamiseen ja nykyaikaisiin palveluihin luovat vahvan asiakastarjooman.

 

Strategia

Tibnor on konsernin täyden valikoiman teräs- ja metallijakelija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tibnor ostaa ja myy sekä SSAB:n että muiden toimittajien tuottamia materiaaleja, ja sillä on tärkeä rooli SSAB:n johtoaseman säilyttämisessä pohjoismaisilla kotimarkkinoilla. Verkkomyynnin kasvun ja vahvan paikallisen läsnäolon ansiosta painopiste on kasvussa, esimerkiksi komponenttien alueella. Tibnor tekee läheistä yhteistyötä monien strategisten toimittajien ja kumppaneiden kanssa luodakseen parempia ratkaisuja pohjoismaisille asiakkaille.

 

Tibnor edistää SSAB:n strategiaa seuraavasti:

  • Aseman vahvistaminen Pohjoismaiden kotimarkkinoilla keskittymällä pieniin ja keskisuuriin asiakkaisiin
  • Läheinen yhteistyö SSAB:n divisioonien kanssa edistää vakautta suhdannesykleissä
  • SSAB:n premium-tuotteiden ja palveluvalikoiman markkinointi, myös fossiilivapaan teräksen osalta
  • Lisäarvon luominen kehittämällä komponenttituotantoa ja muuta prosessointia
Customers and end users

Asiakkaat ja loppukäyttäjät

Tibnorilla on noin 10 000 asiakasta Pohjoismaissa ja Baltiassa eri teollisuusaloilta. Asiakkaita on aina suurista OEM-valmistajista pieniin ja keskisuuriin teollisuusyrityksiin, jotka käyttävät terästä ja metalleja valmistusprosesseissaan ja/tai lopputuotteissaan. Päätoimialoja ovat:

  • Alihankinta
  • Koneistus
  • Autoteollisuus, mukaan lukien raskaat ajoneuvot
  • Rakentaminen

Tuotteet

SSAB:n tuotteiden osuus Tibnorin myynnistä on noin 50 %. Muiden toimittajien tuotteiden, joita ovat muun muassa koneenrakennusteräkset ja pitkät tuotteet (esim. palkit, tangot ja rakenneputket), osuus on noin 33 %. Ruostumaton teräs sekä alumiini ja kupari muodostavat noin 17 % myynnistä.

Tibnor on logistiikan ammattilainen. Tibnorilla on vakiintunut jakelujärjestelmä, jonka avulla hallitaan erilaisia logistiikkavirtoja. Ratkaisut kattavat niin 24 tunnin varastotoimitukset kuin yksittäiset materiaalitoimituksetkin. Tibnor tarjoaa asiakkaille erilaisia yhteydenottotapoja ja palveluita, esimerkiksi sähköisiä palveluita, EDI-tiedonsiirtoa (electronic data interchange), verkkokauppaa tai henkilökohtaista palvelua.

Tibnor tarjoaa esikäsittelypalveluita kaikille myymilleen tuoteryhmille. Teräspalvelukeskusten erilaisiin materiaaleihin erikoistunut monipuolinen ja tehokas laitteisto mahdollistaa sen, että vaativiinkin asiakastarpeisiin voidaan vastata. Tibnorilla on kolme teräspalvelukeskusta Suomessa, viisi Ruotsissa, kolme Norjassa sekä yksiköitä Tanskassa ja Liettuassa.

Kilpailijat

BE Group, Stena Stål, Norsk Stål, Lemvigh Muller ja Kontino sekä paikallisia kansallisia yrityksiä ja niche-toimijoita.
Lue lisää Tibnorista suomeksi

Lue lisää Tibnorista ruotsiksi