Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

SSAB:n organisaatiolle on ominaista hajautettu työskentelytapa, jossa vastuut ja valtuudet on delegoitu laajasti eri divisioonille ja tytäryhtiöille.

Rautaruukki on ollut osa SSAB:tä 29.7.2014 lähtien. Uudella yhtiöllä on kolme teräsdivisioonaa: SSAB Special Steels, SSAB Europe ja SSAB Americas sekä kaksi tytäryhtiötä: Tibnor ja Ruukki Construction.

SSAB:n osake on noteerattu Nasdaq OMX Tukholman pörssissä, joten yhtiö noudattaa sen sääntöjä ja ohjeita sekä Ruotsin listayhtiöiden hallinnointikoodia. SSAB:n osakkeet noteerataan toissijaisesti Nasdaq OMX Helsingin pörssissä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tehty Ruotsin vuosikertomuslain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin säännösten mukaisesti, erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Yhtiön tilintarkastajat ovat tarkistaneet selvityksen.

pdf 731 Kb
Corporate Governance Report 2023
pdf 673 Kb
Corporate Governance Report 2022
pdf 2.94 Mb
Corporate Governance Report 2021
pdf 854 Kb
Corporate Governance Report 2020
pdf 958 Kb
SSAB Corporate Governance Report 2019
pdf 1.42 Mb
SSAB Corporate governance report 2018
pdf 1.07 Mb
Corporate Governance Report 2017
pdf 1.22 Mb
Annual Report 2016 - Corporate governance report
pdf 1.23 Mb
Vuosikertomus 2015 - Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
pdf 712 Kb
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014
pdf 1.86 Mb
Corporate Governance Report 2013
pdf 670 Kb
Corporate Governance Report 2012
pdf 829 Kb
Corporate Governance Report 2011
pdf 190 Kb
Corporate Governance Report 2010
pdf 92 Kb
Corporate Governance Report 2009
pdf 129 Kb
Corporate Governance Report 2008
pdf 402 Kb
Corporate Governance Report 2007
pdf 194 Kb
Corporate Governance Report 2006