Palkka- ja palkitsemisohjeet

Ruotsin yhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen ehdotusten perusteella ylimmän johdon palkka- ja palkitsemisohjeista.

Yhtiökokous 2022 vahvisti liitteenä olevat ohjeet toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkoista ja muista korvauksista.

Palkka- ja palkitsemisohjeet 2022

Yhtiön tilintarkastajat toimittavat viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisen lausunnon siitä, että edellisen yhtiökokouksen jälkeen voimassa olleita ohjeita on noudatettu.

Tilintarkastajan selvitys: palkkiot ylimmälle johdolle 2023