Terästeollisuuteen vaikuttavat maailmanlaajuiset trendit

  Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus Väestönkasvu ja kaupungistuminen Digitalisaatio Globaalin markkinatilanteen muuttuminen
Vaikutukset terästeollisuuteen • Ilmastovaikutukseltaan vähäisen teräksen kysynnän kasvu
• Hiilidioksidipäästöjen kustannusten kasvu etenkin EU:ssa
• Resurssitehokkaiden ja vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavien tuotteiden ja prosessien kehittäminen
• Ilmastonmuutoksen mahdollinen vaikutus teräksen tuotantoon ja toimitusketjuihin
• Teräksen kysyntä kasvaa rakentamisessa, infrastruktuurisektorilla ja energiantuotannossa
• Kestävän kehityksen mukaisten ja energiatehokkaiden rakennusten ja liikenneratkaisujen kysyntä kasvaa
• Digitaaliset palvelut parantavat tehokkaampien ohjausjärjestelmien saatavuutta ja lisäävät arvoketjun läpinäkyvyyttä
• Verkkokauppa ja digitaaliset alustat vaikuttavat markkinadynamiikkaan
• Alueellisten markkinoiden suurempi merkitys kasvavan protektionismin ja kauppapolitiikan rajoitusten vuoksi
• Toimitusketjujen muutokset alueellistumisen lisääntymisen, Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen ja Covid-19-pandemiaan liittyneiden tuotantokatkosten seurauksena
• Teräksen kysynnän kasvu kehittyvissä talouksissa
Esimerkkejä siitä, miten SSAB vastaa trendeihin • SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille kaupallisessa mittakaavassa vuonna 2026 ja korvata masuunit ja koksaamot valokaariuuneilla noin vuonna 2030 • SSAB tarjoaa laajan valikoiman terästuotteita rakentamiseen ja infrastruktuuriin, esimerkiksi rakennuskoneisiin ja uusiutuvan energian asennuksiin • SSAB kehittää digitaalisten palvelujen ja työkalujen tuotevalikoimaa sekä uusia liiketoiminta-alueita, kuten lisäaineiden valmistusta
• SSAB työskentelee robotiikan, koneoppimisen ja ennakoivan analytiikan parissa tuotantovakauden ja prosessitehokkuuden parantamiseksi
• SSAB lujittaa edelleen kotimarkkinaasemaansa ja parantaa tuotantokapasiteettiaan, jotta jokainen tuotantolaitos voi tarjota suurempaa tuotevalikoimaa
• SSAB työskentelee parantaakseen asemaansa erikoislujien terästen kehittyvillä markkinoilla