Terästeollisuuteen vaikuttavat maailmanlaajuiset trendit

  Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus Väestönkasvu ja kaupungistuminen Digitalisaatio Globaalin markkinatilanteen muuttuminen
Vaikutukset terästeollisuuteen • Ilmastovaikutukseltaan vähäisen teräksen kysynnän kasvu
• Hiilidioksidipäästöjen kustannusten kasvu
• Resurssitehokkaiden ja vähän hiilidioksidipäästöjä tuottavien tuotteiden ja prosessien kehittäminen
• Ilmastonmuutoksen mahdollinen vaikutus teräksen tuotantoon ja toimitusketjuihin
• Teräksen kysynnän kasvu rakentamisessa, infrastruktuurisektorilla ja energiantuotannossa
• Kestävän kehityksen mukaisten ja energiatehokkaiden rakennusten ja liikenneratkaisujen kysynnän kasvu
• Digitaaliset palvelut parantavat tehokkaiden ohjausjärjestelmien saatavuutta ja lisäävät arvoketjun läpinäkyvyyttä
• Verkkokauppa ja digitaaliset alustat vaikuttavat markkinadynamiikkaan
• Alueellisten markkinoiden suurempi merkitys kasvavan protektionismin ja kauppapolitiikan rajoitusten vuoksi
• Toimitusketjujen muutokset alueellistumisen lisääntymisen, Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen ja Covid-19-pandemiaan liittyneiden tuotantokatkosten seurauksena
• Teräksen kysynnän kasvu kehittyvissä talouksissa
Esimerkkejä siitä, miten SSAB vastaa trendeihin • Muutossuunnitelma masuunien ja koksaamoiden korvaamiseksi Pohjoismaissa valokaariuuneilla vaiheittain arviolta vuoteen 2030 mennessä
• Päästöttömään kierrätysromuteräkseen perustuvan SSAB Zero -teräksen lanseeraus
• Suunnitelma lanseerata kaupallisia määriä fossiilivapaata terästä fossiilivapaan arvoketjun tukemiseksi
• SSAB tarjoaa laajan valikoiman terästuotteita rakentamiseen ja infrastruktuuriin, esimerkiksi rakennuskoneisiin ja uusiutuvan energian asennuksiin • SSAB kehittää digitaalisten palvelujen ja työkalujen valikoimaa sekä uusia liiketoiminta-alueita, esimerkiksi 3D-tulostukseen käytettävää fossiilivapaata teräsjauhetta, niin kutsuttua lisäaineiden valmistusta
• SSAB työskentelee robotiikan, koneoppimisen ja ennakoivan analytiikan parissa tuotantovakauden ja tehokkuuden parantamiseksi
• SSAB lujittaa edelleen kotimarkkina-asemaansa ja investoi tuotantokapasiteettiin, jotta sen jokainen tuotantolaitos voi tarjota suurempaa osaa konsernin tuotevalikoimasta, sekä työskentelee vähentääkseen toimitusketjun riskejä niin toimitusvarmuuden kuin kestävyyden osalta
• SSAB pyrkii markkinoimaan erikoislujien terästen etuja erityisesti kehittyvillä markkinoilla