SSAB:hen vaikuttavat globaalit megatrendit

Ilmastonmuutos ja resurssien niukkuus

Kuvaus

 • Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi kasvihuonepäästöjä on vähennettävä globaalisti
 • Maailman luonnonvarojen kulutus lisääntyy
 • Äärimmäisten sääilmiöiden, kuten pyörremyrskyjen, metsäpalojen ja tulvien, todennäköisyys kasvaa

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Kestävän kehityksen mukaisen kierrätettävän materiaalin, kuten teräksen, kysyntä kasvaa
 • Hiilidioksidipäästöistä aiheutuu kustannuksia
 • Käytettävissä oleva teräskapasiteetti on optimoitava resurssi- ja hiilidioksiditehokkaampien tuotteiden ja prosessien käytön edistämiseksi
 • Terästoimintaan vaikuttavat äärimmäiset sääilmiöt, kuten pyörremyrskyt, yleistyvät

SSAB:n vastaus

 • Strategisena tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs markkinoille vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030
 • Asiakkaita autetaan pienentämään hiilijalanjälkeään siirtymällä erikoislujien terästen käyttöön
 • Fyysiset ilmastoriskit huomioidaan toiminnassa ja uusissa sijoituspäätöksissä

Väestönkasvu ja kaupungistuminen

Kuvaus

 • Maailman väestö kasvaa
 • Kaupungistuminen on nopeaa ennen kaikkea kehitysmaissa
 • Kaupunkialueita on kehitettävä jatkuvasti, jotta niiden lisääntyvään monimutkaisuuteen voidaan vastata

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Teräksen kysyntä kasvaa rakentamisessa, infrastruktuurirakentamisessa sekä energiantuotannossa
 • Kestävän kehityksen mukaisten ja energiatehokkaiden rakennusten ja liikenneratkaisujen kysyntä kasvaa

SSAB:n vastaus

 • Tulevaisuuden haasteisiin vastaavien uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen
 • Laajan tuotevalikoiman tarjoaminen rakentamisen, infrastruktuurirakentamisen, rakennuskoneiden sekä uusiutuvan energian tuotannon tarpeisiin

Digitalisaatio

Kuvaus

 • Digitalisaatio vaikuttaa lähes kaikkien yritysten liiketoimintamalliin
 • Uusia teknologioita on käytettävissä kohtuullisin kustannuksin

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Saatavilla on entistä tehokkaampia toimintamalleja
 • Digitaaliset palvelut lisäävät arvoketjun läpinäkyvyyttä
 • Verkkokauppa ja kaupankäyntialustat vaikuttavat kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan

SSAB:n vastaus

 • Robotiikan, koneoppimisen ja ennakoivan analytiikan hyödyntäminen tuotantovakauden ja prosessitehokkuuden parantamiseksi
 • Digitaalisten palvelujen valikoiman uudistaminen asiakaskokemuksen parantamiseksi
 • Uusien digitaalisten työkalujen kehittäminen, niin että asiakkaat saavat kaiken irti SSAB:n teräksistä
 • Uusi 3D-tulostuslaitos rakenteilla Oxelösundissa

Muuttuva geopoliittinen tilanne

Kuvaus

 • Protektionismi, kuten kauppaa suojaavat toimenpiteet, lisääntyvät
 • Teräksen kasvava kysyntä kehitysmaissa

Vaikutukset terästeollisuuden dynamiikkaan

 • Alueellisten markkinoiden merkitys on kasvanut
 • Maiden välistä kauppaa rajoitetaan

SSAB:n vastaus

 • Johtavan aseman varmistaminen kotimarkkinoilla kustannusjohtajuuden ja ensisijaisen toimittajan aseman avulla
 • Aktiivisen kannan ottaminen vapaan ja reilun kaupan puolesta
 • SSAB:n aseman vahvistaminen kehittyvillä markkinoilla erikoislujissa teräksissä
 • Tuotantokapasiteetin parantaminen toimipisteiden tuotevalikoimaa laajentamalla