YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SSAB keskittyy seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kaikilla SSAB:n työntekijöillä on oikeus terveelliseen työympäristöön, jossa ei satu tapaturmia. Tavoitteenamme on olla maailman turvallisin teräsyritys ja ehkäistä kaikki työperäiset tapaturmat ja sairaudet.

SSAB:llä on nollatoleranssi kaikenlaiseen syrjintään, ja se pyrkii aktiivisesti luomaan osallistavan työympäristön, jossa kaikki tuntevat itsensä arvostetuiksi. Tasa-arvo huomioidaan myös hankintatyössämme: toimittajaohjeissamme edellytämme ihmisoikeuksien kunnioittamista ja syrjinnän kieltämistä.

SSAB edistää fossiilivapaan sähkön rakentamista toimintamaissaan. HYBRIT-hankkeen kautta olemme mukana kehittämässä fossiilivapaata rautasientä vetykaasun avulla. Seuraamme myös hankintatyössämme hiilidioksidipäästöjä ja vähennysvaatimuksia.

SSAB:n tavoitteena on tuoda fossiilivapaa teräs ensimmäisenä markkinoille vuonna 2026 ja päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030. HYBRIT-yhteistyön tarkoituksena on luoda fossiilivapaa arvoketju terästuotantoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kehitämme teräksenvalmistusprosessia ja vähennämme samalla merkittävästi asiakkaidemme tuotteiden ympäristövaikutuksia.

SSAB pyrkii parantamaan resurssitehokkuutta ja vähentämään raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttöä esimerkiksi kiertotalouteen perustuvalla työtavalla. Kestävä kehitys on olennainen osa toimittajatyötämme.

SSAB:n tavoitteena on päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030. Se auttaa vähentämään Ruotsin hiilidioksidipäästöjä noin 10 % ja Suomen 7 %.

SSAB:llä on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption suhteen ja tiukat liiketoiminnan etiikan vaatimukset. Pyrimme aktiivisesti vahvistamaan ihmisoikeuksia omassa ja toimittajiemme liiketoiminnassamme.

Yhteistyö on tärkeä osa yhteiskunnan muuttamista kestävämpään suuntaan. HYBRIT-hankkeen lisäksi olemme mukana esimerkiksi First Movers Coalition -aloitteessa, jossa pyritään lisäämään vähähiilisen teknologian kysyntää. SSAB tekee läheistä yhteistyötä myös asiakkaiden kanssa kehittääkseen fossiilivapaata tuotevalikoimaa.