YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SSAB keskittyy seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Kaikilla SSAB:n työntekijöillä on oikeus terveelliseen työympäristöön, jossa ei satu tapaturmia. Tavoitteenamme on olla maailman turvallisin teräsyritys ja ehkäistä kaikki työperäiset tapaturmat ja sairaudet.

SSAB:lla on nollatoleranssi kaikkia muotoja kohtaan syrjintää vastaan ja toimii aktiivisesti luoda osallistava työympäristö, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu. Vaadimme toimittajiamme kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kieltää syrjintää.

SSAB ajaa laajentumista fossiilivapaata sähköä maissa missä toimimme. Yhteisyrityksen kautta Hybrit Development AB, olemme mukana fossiilivapaan sieniraudan kehittäminen vetykaasu, valmistettu fossiilivapaasta sähköä.

Yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaille, kehitämme fossiilivapaata arvoa teräsketju HYBRIT-tekniikalla.

SSAB pyrkii parantamaan resurssitehokkuutta ja vähentämään raaka-aineiden ja luonnonvarojen käyttöä esimerkiksi kiertotalouteen perustuvalla työtavalla. Kestävä kehitys on olennainen osa toimittajatyötämme.

SSAB:n tavoitteena on päästä suurelta osin eroon oman toimintamme hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030. Se auttaa vähentämään Ruotsin hiilidioksidipäästöjä noin 10 % ja Suomen 7 %.

SSAB:llä on nollatoleranssi lahjonnan ja korruption suhteen ja tiukat liiketoiminnan etiikan vaatimukset. Pyrimme aktiivisesti vahvistamaan ihmisoikeuksia omassa ja toimittajiemme liiketoiminnassamme.

Yhteistyö on tärkeä osa yhteiskunnan muuttamista kestävämpään suuntaan. HYBRIT-hankkeen lisäksi olemme mukana esimerkiksi First Movers Coalition -aloitteessa, jossa pyritään lisäämään vähähiilisen teknologian kysyntää. SSAB tekee läheistä yhteistyötä myös asiakkaiden kanssa kehittääkseen fossiilivapaata tuotevalikoimaa.