Strategia – Taking the Lead

SSAB on jatkanut Taking the Lead -liiketoimintastrategian kehittämistä vuonna 2021 mukauttaakseen sen muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Strategiassa korostetaan sitoumustamme olla maailman ensimmäinen fossiilivapaan teräksen valmistaja ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Kaavio:

Strategy

Ensimmäinen fossiillivapaissa teräksissä

SSAB aloitti työnsä terästeollisuuden mullistamiseksi 5 vuotta sitten. Ideasta on tullut SSAB:n keskeinen tavoite, ja tavoitteenamme on olla maailman ensimmäinen teräksentuottaja, joka tuottaa markkinoille rautamalmipohjaista terästä fossiilivapaasti vuonna 2026. Suunnitelmaan kuuluu aktiivinen johtava rooli LKAB:n ja Vattenfallin kanssa toteutettavassa HYBRIT-yhteishankkeessa.

Asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia arvoketjunsa hiilijalanjäljen pienentämisestä, mikä avaa mahdollisuuksia fossiilivapaalle teräkselle premium-tuotteena. Vuonna 2021 SSAB allekirjoitti useita kumppanuuksia fossiilivapaaseen teräkseen liittyen muun muassa Volvo Groupin, Volvo Carsin, Cargotecin, Daimlerin/Mercedes-Benzin ja Peabin kanssa. Tammikuussa 2022 SSAB:n hallitus teki suuntaa-antavan päätöksen yhtiön pohjoismaisen ohutlevytuotannon perusteellisesta uudistamisesta ja vihreän siirtymän nopeuttamisesta. Päätöksen taustalla on fossiilivapaan teräksen voimakkaasti kasvava kysyntä. Tavoitteena on korvata nykyinen ohutlevytuotantojärjestelmä ns. minimill-pohjaisella tuotannolla, joka tarjoaa laajemman tuotevalikoiman ja paremman kustannusaseman. Tavoitteena on samalla päästä suurelta osin eroon yhtiön oman toiminnan hiilidioksidipäästöistä noin vuonna 2030, eli 15 vuotta aiemmin kerrottua nopeammin.

Johtajuus kotimarkkinoilla

Johtavan aseman säilyttäminen SSAB:n molemmilla kotimarkkinoilla, Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa, pysyy jatkossakin strategisena painopisteenä. SSAB pyrkii vahvistamaan kotimarkkina-asemiaan tulevina vuosina ja lisäämään premium-tuotteiden osuutta toimituksista.

Euroopassa SSAB priorisoi pohjoismaisen kotimarkkina-aseman, jatkaa tuotevalikoiman siirtämistä kohti premium-tuotteita sekä lisää panostusta jatkojalostustuotteisiin, kuten putkiin sekä Tibnor- ja Ruukki Construction -tytäryhtiöiden kautta.

Pohjois-Amerikassa SSAB:n markkinaosuus kehittyy kohti premium-tuotteiden tarjontaan painottuvaa strategiaa, joka keskittyy arvon ja toimitusten lisäämiseen omista määrämittaan leikattujen tuotteiden palvelukeskuksista sekä jatkojalostuskumppanuuksien kehittämiseen pienten ja keskisuurten asiakkaiden palvelemiseksi.

Globaalisti johtava asema erikoislujissa teräksissä

SSAB on erikoislujien terästen, nuorrutusterästen (Q&T) ja autoteollisuuden premium-terästen (AHSS) maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tavoitteenamme on jatkaa kehitystä tämän menestyksen pohjalta ja kasvaa edelleen näillä segmenteillä esimerkiksi yrittämällä saada asiakkaat siirtymään perusteräslaaduista erikoislujiin teräslajeihin. Tuomme markkinoille uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka tukevat tätä kasvua.

Viime vuosina SSAB on vakiinnuttanut asemansa autoteollisuuden premium-tuotteiden (AHSS) toimittajana. Toisin kuin useimpien autoteollisuuden toimittajien, SSAB:n volyymit ovat pysyneet muuttumattomina Covid-19-pandemian aikana, ja pyrimme edelleen kehittämään asemaamme tässä segmentissä.

Johtajuus lisäarvopalveluissa

SSAB jatkaa jatkojalostuspanostuksiaan asiakasarvon ja -uskollisuuden lisäämiseksi esimerkiksi kehittämällä markkinakanaviaan.

Olemme vahvistaneet asemaamme entisestään lisäarvopalveluissa ostamalla yhdysvaltalaisen Astralloyn vuonna 2021.

Tibnor on uudistettu onnistuneesti, mikä mahdollistaa uuden kannattavan kasvuvaiheen. Nyt konserni on laajentanut toimintaansa Ruotsissa avaamalla uusia paikallisia Handelsstålsgruppen-myymälöitä ja lisännyt siten paikallista markkinapenetraatiota. Ruukki Construction jatkaa kasvuaan nykyisillä markkina-alueillaan.

Edelläkävijä kestävässä kehityksessä

SSAB:n liiketoimintastrategiaan sisältyy alan johtava toiminnan kestävyys kaikilla osa-alueilla. SSAB haluaa tarjota turvallisen työympäristön, noudattaa tiukkoja ympäristöstandardeja, olla vastuullinen kumppani kaikille yrityksen sidosryhmille sekä tarjota osallistavan ja monimuotoisen työpaikan.

Joustavimmat toiminnot

SSAB:n tavoitteena on kehittää globaalia tuotantoa pitkän aikavälin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Tärkeä osa tavoitetta on siirtyminen fossiilivapaaseen teräksenvalmistukseen.

Lyhyellä aikavälillä SSAB jatkaa konserninlaajuisten jatkuvien parannusten ja käyttöpääoman tehokkuusohjelmien toteuttamista.

Tuloskeskeinen organisaatio

SSAB:n strategiana on suorituskykyisen organisaation rakentaminen vahvalla sitouttamisella. SSAB jatkaa johtamisen ja osaamisen kehittämistä sekä henkilöstön monimuotoisuuden edistämistä.

Parhaiden työntekijöiden houkuttelu, kehittäminen ja säilyttäminen on jatkuvaa kilpailua. Sen vuoksi keskitymme seuraajasuunnitteluun ja suorituskyvyn johtamiseen sekä uusiin oppimis- ja kehitysohjelmiin. Lisäksi syvennämme ja laajennamme yhteistyötämme korkeakoulujen, oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa, jotta voimme olla aktiivisesti mukana kehittämässä koulutusjärjestelmää ja vahvistaaksemme siten SSAB:n työnantajabrändiä.

Ensiluokkainen asiakaskokemus

SSAB:n strategiana on tarjota erinomainen asiakaskokemus kilpailijoihin verrattuna. Saavutamme tämän tavoittelemalla kilpailukykyisiä läpimenoaikoja ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia palveluita sekä tietopalveluita ja brändiohjelmia.

Keskitymme SSAB:llä jatkossakin laatuun, toimitusaikoihin, toimitusvarmuuteen ja myynnin reagoivuuteen. Kehitämme ja kasvatamme edelleen myös digitaalisia myyntikanaviamme.