SSAB:n strateginen suunta

SSAB:n strategiassa kuvataan, miten luomme arvoa yritykselle, asiakkaille ja omistajille sekä miten SSAB erottuu joukosta kilpailluilla globaaleilla teräsmarkkinoilla.

Strategy

Ensimmäinen fossiilivapaissa teräksissä:

SSAB:n strategiana on kehittää ja tarjota fossiilivapaata rautamalmipohjaista terästä kaupallisesti. Onnistuakseen tavoitteessaan SSAB perusti yhdessä rautamalmintuottaja LKAB:n ja voimayhtiö Vattenfallin kanssa Hybrit Development AB -yhteisyrityksen kehittääkseen ensimmäisenä maailmassa kilpailukykyisen fossiilivapaan rautasienen tuotantoprosessin. SSAB on päättänyt muuttaa Pohjoismaiden masuunipohjaisen tuotannon valokaariuuneilla toimivaksi minimill-tuotannoksi noin vuonna 2030.


Johtajuus kotimarkkinoilla:

SSAB:n strategiana on olla markkinajohtaja kahdella kotimarkkina-alueellaan Pohjoismaissa ja Pohjois-Amerikassa, joilla sijainti terästehtaiden lähellä antaa SSAB:lle luonnollisen kilpailuedun. SSAB saavuttaa tavoitteensa asettamalla asiakkaat etusijalle näillä markkinoilla ja pyrkimällä lisäämään premium-terästen osuutta kokonaismyynnistä.


Globaalisti johtava asema erikoislujissa teräksissä:

SSAB:n strategiana on olla globaali markkinajohtaja nuorrutusteräksissä (Q&T) ja erikoislujissa teräksissä (AHSS), sillä nämä erikoisteräkset tuovat lisäarvoa asiakkaille. SSAB pyrkii siirtymään vakioteräksistä erikoislujiin vaihtoehtoihin tekemällä jatkuvasti yhteistyötä asiakkaiden kanssa tuotteiden kehittämiseksi ja investoimalla tuotantojärjestelmään kasvun mahdollistamiseksi.


Johtajuus lisäarvopalveluissa:

SSAB:n strategiana on kehittää ja lisätä teräkseen liittyvien palveluiden käyttöä parantaakseen asiakasarvoa ja -uskollisuutta. SSAB tarjoaa kattavia palveluita ympäri maailmaa omalla myyntiorganisaatiollaan 50 maassa sekä Tibnorin, Ruukki Constructionin ja SSAB Servicesin kautta samoin kuin kumppaniverkostojen, kuten Hardox® Wearpartsin, kautta.


Joustavimmat toiminnot:

SSAB:n strategiana on toimia joustavammin kuin terästeollisuus kokonaisuudessaan, jotta se pystyy sopeutumaan markkinoiden vaihteluihin nopeammin ja vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Konserninlaajuiset jatkuvien parannusten ja käyttöpääoman tehokkuusohjelmat ovat käynnissä osana tätä tavoitetta. Pidemmällä aikavälillä työ sisältää myös entistä joustavamman tuotantojärjestelmän siirtymällä kokonaan integroituun minimill-tuotantoon, joka käsittää valokaariuunit, valssaamot sekä jatkojalostuksen.


Tuloskeskeinen organisaatio:

SSAB:n strategia ja liiketoimintamalli perustuvat tehokkaaseen ja hajautettuun organisaatioon, johon työntekijät sitoutuvat voimakkaasti. Työntekijämme yli 50 maassa edellyttävät paikallista sitoutumista ja aloitteellisuutta. SSAB jatkaa johtamisen ja osaamisen kehittämistä sekä henkilöstön monimuotoisuuden edistämistä.


Ensiluokkainen asiakaskokemus:

SSAB:n strategiana on tarjota kilpailijoita parempi ensiluokkainen asiakaskokemus – myynnistä toimituksiin. Tätä varten SSAB:llä on muun muassa terästeollisuudessa ainutlaatuinen myyntimalli, jossa myymme tuotteita usein suoraan loppuasiakkaille, sekä edistyksellisten tuotteiden ja maailman johtavien brändien valikoima. Lisäksi teemme jatkuvasti työtä kilpailukykyisten läpimenoaikojen ja toimitusvarmuuden parantamiseksi.


Edelläkävijä kestävässä kehityksessä:

SSAB:n strategiaan kuuluu alan johtajuus kestävässä kehityksessä. Haluamme, että kestävän kehityksen työmme erottaa meidät kilpailijoista. SSAB:n tavoitteena on olla maailman turvallisin teräsyhtiö, poistaa suurelta osin oman toimintamme hiilidioksidipäästöt noin vuonna 2030 ja asettaa aina korkeimmat standardit liiketoiminnan etiikalle.