SSAB:n strateginen suunta

SSAB:n strategiassa kuvataan, miten luomme arvoa yritykselle, asiakkaille ja omistajille sekä miten SSAB erottuu joukosta kilpailluilla globaaleilla teräsmarkkinoilla.

Strategy

Alan johtava kannattavuus

SSAB:n tavoitteena on saavuttaa kestävä, alan johtava kannattavuus kehittämällä johtavaa markkina-asemaa valitsemillaan toimintasegmenteillä sekä kehittämällä jatkuvasti toimintatapojaan.


Johtajuuden varmistaminen kotimarkkinoillamme

SSAB on markkinajohtaja kotimarkkinoillaan – nauha- ja levyteräksissä sekä putkituotteissa Pohjoismaissa ja kvarttolevyissä Pohjois-Amerikassa. Pitkäaikaiset suhteet ja sijainti asiakkaiden lähellä kotimarkkinoilla antavat SSAB:lle kilpailuedun. Strategiamme on vahvistaa markkina-asemaamme kehittämällä edelleen teräksen tuotannon ja jakelun tarjontaa ja kapasiteettia.


Globaalisti johtavan aseman laajentaminen erikois- ja premium-teräksissä

SSAB on nuorrutusterästen (Q&T) ja erikoislujien terästen (AHSS) globaali markkinajohtaja. Tarjoamme myös muita premium-teräksiä, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaalle. Strategiana on saavuttaa kasvua siirtymällä asiakkaiden kanssa vakioteräksistä erikoislujiin premium-vaihtoehtoihin ja vakiinnuttaa asemaamme uusilla markkinoilla ja uusissa segmenteissä. Kaiken kaikkiaan tämä parantaa SSAB:n tuotevalikoimaa.


Johtavan aseman vakiinnuttaminen päästöttömässä teräksessä

SSAB:n strategiana on jatkaa kestävän kehityksen mukaisten premium-terästen kehittämistä ja myynnin kasvattamista maailmanlaajuisesti. Jatkamme tarjontamme laajentamista ja markkinoiden luomista fossiilivapaalle teräkselle. Olemme myös tuoneet markkinoille uusia kierrätysromuteräkseen perustuvia päästöttömiä teräksiä.


Siirtyminen tehokkaaseen, joustavaan ja fossiilivapaaseen toimintaan

SSAB on päättänyt siirtyä fossiilivapaan teräksen tuotantojärjestelmään, joka mahdollistaa entistä tehokkaamman, joustavamman ja kestävämmän toiminnan. Ruotsin Oxelösundin tehtaan muutostyö on ensimmäinen askel. Samalla SSAB on jo pitkään toteuttanut jatkuviin parannuksiin, käyttöpääoman tehostamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyviä konserninlaajuisia ohjelmia.


Tuloskeskeisen organisaation vahvistaminen

SSAB:n strategia ja liiketoimintamalli perustuvat tehokkaaseen ja hajautettuun organisaatioon, johon työntekijät sitoutuvat voimakkaasti. Tähän sisältyy tärkeänä osana jatkuva työ johtamisen ja osaamisen kehittämiseksi sekä osallistamisen ja monimuotoisuuden edistämiseksi.


Erottautuminen ensiluokkaisen asiakaskokemuksen avulla

SSAB tarjoaa kilpailijoitaan paremman asiakaskokemuksen terästeollisuudessa ainutlaatuisen myyntimallin ansiosta, jossa myymme tuotteita usein suoraan loppuasiakkaille. SSAB työskentelee ollakseen toimialan paras toimitusvarmuuden ja läpimenoaikojen osalta. Tähän kuuluu tärkeänä osana digitaalisten palveluiden ja myynnin kehittäminen.


Maailman turvallisin teräsyhtiö

Tavoitteemme on tulla maailman turvallisimmaksi teräsyhtiöksi kehittämällä jatkuvasti turvallisuuskäytäntöjämme ja 
-prosessejamme turvallisuusriskien poistamiseksi toiminnastamme.